21 - 11 - 2017 | 11:24
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home NGHIÊN CỨU NƯỚC NGOÀI Lực lượng biển thứ ba, Dân quân Vũ trang Biển Trung Quốc: Gắn kết chặt chẽ với PLA

Lực lượng biển thứ ba, Dân quân Vũ trang Biển Trung Quốc: Gắn kết chặt chẽ với PLA

Email In PDF.

Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc hoạt động như Lực lượng biển thứ ba của nước này, và đã tham gia vào nhiều vụ va chạm tại các vùng nước tranh chấp. Điều cần thiết cho giới hoạch định chính sách của các bên là phải nắm bắt được vai trò của tổ chức này trong Quân đội Trung Quốc .


Tóm tắt:

Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc hoạt động như Lực lượng biển thứ ba của nước này, và đã tham gia vào nhiều vụ va chạm tại các vùng nước tranh chấp. Điều cần thiết cho giới hoạch định chính sách của các bên là phải nắm bắt được vai trò của tổ chức này trong Quân đội Trung Quốc (PLA). Báo chí mở Trung Quốc cũng hé lộ một khối lượng lớn thông tin về hoạt động của tổ chức này, gồm cả tiến hành độc lập hoặc phối hợp với PLA. Báo cáo này làm rõ định dạng, tổ chức, mối liên hệ giữa Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc với PLA dưới vai trò lực lượng dự bị, hoặc hoạt động hỗ trợ song song.

Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc là một cấu thành không nằm trong Lực lượng Vũ trang Nhân dân (PAF), nhưng được tổ chức, chỉ huy trực tiếp bởi các Bộ Chỉ huy Quân sự Địa phương của PLA. Việc xây dựng cơ cấu Dân quân Vũ trang biển tách biệt, nhưng hoạt động hỗ trợ PLA cho phép Trung Quốc triển khai mô hình, “phòng thủ liên hợp Quân đội, Cảnh sát, và Dân binh”. Tác giả cho rằng, có thể coi lực lượng này là “Dân quân Hàng hải thuộc Lực lượng Vũ trang Nhân dân” Trung Quốc (PAFMM).

Một số điểm chính

1-Các đơn vị hàng đầu của Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc đã đóng vai trò tiên phong tạo áp lực trong các vụ va chạm, xung đột nhỏ với các nhân tố hàng hải nước ngoài trên toàn bộ Biển Đông.

2-Tổ chức Dân quân Vũ trang biển là một cấu thành quan trọng của Lực lượng Vũ trang Trung Quốc, và cũng là một phần của cái gọi là “Hệ thống các Lực lượng Vũ trang Nhân dân”.

3-Lực lượng Dân quân Vũ trang Biển Trung Quốc có tên gọi chính xác nhất là Lực lượng Hải quân thứ ba của Trung Quốc.

4-Việc tham gia của lực lượng Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc vào các vụ đụng độ, khiêu khích trên vùng biển quốc tế là được thực hiện theo sự chỉ đạo của PLA, trong một số trường hợp là theo lệnh chỉ huy tạm thời của Lực lượng Chấp pháp biển Trung Quốc (Maritime Law Enforcement).

5-Lực lượng Dân quân Vũ trang biển là lực lượng do nhà nước Trung Quốc xây dựng, quản lý, kiểm soát hoạt động, dưới sự chỉ huy trực tiếp của quân đội để thực hiện các hoạt động do chính phủ Trung Quốc bảo trợ.

Chỉ huy và kiểm soát

Trung Quốc tự hào có đội tàu cá lớn nhất thế giới. Một phần trong số hàng nghìn tàu cá, hàng chục nghìn ngư công làm việc trên các tàu cá này, hay trong các ngành công nghiệp liên quan đã được đưa vào danh sách Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc. Đây là tổ chức vũ trang quần chúng, chủ yếu gồm những người đi biển làm trong lĩnh vực kinh tế dân sự. Trung Quốc tổ chức đào tạo để có thể huy động những người này vào việc bảo vệ, thúc đẩy các yêu sách lãnh thổ, “các quyền và lợi ích biển”, và hỗ trợ hải quân PLA trong thời gian xảy ra chiến tranh.

Lực lượng Vũ trang Nhân dân Trung Quốc bao gồm Quân đội (PLA), Cảnh sát Vũ trang (PAP), và lực lượng dân quân, trong đó có Dân quân Vũ trang biển. Với tư cách là tổ chức dân sự, các thành viên Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc vẫn duy trì công việc thường ngày của họ, trong khi tham gia vào các hoạt động đào tạo theo lịch trình, thực thi các yêu cầu đối với nhiều hoạt động khac nhau do nhà nước Trung Quốc bảo trợ. Để hiểu một cách đầy đủ về tổ chức Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc, điều quan trọng là cần đánh giá rõ mối liên hệ rộng khắp trên phương diện thể chế giữa tổ chức này và PLA.

Việc xây dựng lực lượng dân quân thường liên quan đến một hệ thống riêng biệt trong lực lượng vũ trang Trung Quốc, và được gọi là “Hệ thống Dân quân Tự vệ”. Khi chính thức mô tả công khai gần đây, Sách trắng Quốc phòng Trung Quốc năm 2013 khẳng định, tổ chức dân quân đóng vai trò như một “lực lượng hỗ trợ và dự phòng của PLA”. Tuy nhiên, đây không phải là lực lượng dự bị động viên của PLA, dù họ cũng nằm trong hệ thống lực lượng dự bị.

Nhiều bài viết tiếng Trung đáng tin cậy thường đề cập tổ chức này với tư cách là “Dân quân Trung Quốc”, một lực lượng dự phòng có vai trò tồn tại song song và hỗ trợ PLA. Điều đó cũng có nghĩa, lực lựng Dân quân Trung Quốc có các trách nhiệm như: Thứ nhất, hỗ trợ PLA bảo vệ Trung Quốc khỏi các mối đe dọa từ bên ngoài; Thứ hai, hỗ trợ lực lượng an ninh nội địa trong việc đảm bảo ổn định xã hội, cũng như tham gia cứu trợ khi thiên tai xảy ra.

Tuy tách biệt khỏi các lực lượng vũ trang Trung Quốc, nhưng tổ chức Dân quân có kết cấu mang tính quân sự, và được tổ chức, điều hành trực tiếp bởi các Bộ Chỉ huy Quân sự địa phương. Do đó, lực lượng Dân quân chịu sự chi phối của một “Hệ thống trách nhiệm kép”, gồm chỉ đạo của cả cơ quan dân sự và quân sự.

Về cơ bản, Dân quân Trung Quốc là lực lượng địa phương, được tổ chức, tài trợ hoạt động bởi chính quyền các tỉnh, nhằm hỗ trợ nỗ lực quốc phòng của trung ương. Quy định chính sách về hoạt động của lực lượng Dân quân Tự vệ địa phương Trung Quốc do Cục Dự bị Động viên thuộc Quân ủy Trung ương Trung Quốc soạn thảo và ban hành, được Tổng Tham mưu trưởng của PLA chỉ đạo.

Ban chỉ huy quân sự địa phương cấp tỉnh của Trung Quốc sẽ đề đạt yêu cầu về lực lượng dân quân tự vệ lên cơ quan Đảng/Chính quyền cấp tỉnh, sau đó đưa việc tài trợ, xây dựng lực lượng này trong kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Cơ quan này cũng sẽ tiếp tục tổ chức, huấn luyện, và đào tạo các đơn vị dân quân tự vệ thuộc thẩm quyền quản lý. Khi có đề nghị, một số tổ chức liên quan trong lĩnh vực hàng hải của Trung Quốc cũng giúp đỡ các cơ quan quân sự, dân sự địa phương trong việc xây dựng lực lượng dân quân vũ trang. Ví dụ, Cục Cảnh sát biển Trung Quốc thường cung cấp các hướng dẫn, huấn luyện về kỹ thuật và an toàn cho lực lượng dân quân.

Chính quyền trung ương Trung Quốc hỗ trợ về kinh phí hoạt động cho lực lượng này, trong khi chính quyền địa phương đảm bảo trực tiếp về lương bổng, phí tổn huấn luyện hoặc thực hiện nhiệm vụ. Khi cần, chính quyền địa phương Trung Quốc sẽ đề nghị điều động các đơn vị dân quân để hỗ trợ nhân lực trong các trường hợp khẩn cấp, như sự cố, thiên tai, hoạt động chấp pháp, hay cứu hộ. Qúa trình phối hợp ngang này đòi hỏi các lãnh đạo dân sự và quân sự địa phương Trung Quốc phải hợp tác với nhau trong việc xây dựng tổ chức dân quân tự vệ của họ.

Ban Chỉ huy Quân sự tại các địa phương của Trung Quốc là đầu mối kết nối Lực lượng Dân quân với chuỗi chỉ huy của PLA. Lực lượng Dân quân Trung Quốc cũng được chia ra làm dân quân cấp tỉnh và cấp địa phương trực thuộc. Ban Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh sử dụng các sĩ quan tại ngũ để chỉ đạo Lực lượng Dân quân của họ trong nhiệm vụ cơ động và tổ chức, trong khi ở cấp địa phương trực thuộc, việc này do các cán bộ dân sự hưởng lương, hoặc cán bộ kiêm nhiệm thực hiện. Ban Chỉ huy Quân sự địa phương cũng là cơ sở để Lực lượng Dân quân Trung Quốc tương tác trực tiếp với các cấp chỉ huy của PLA về những quy định cơ bản như tuyển dụng, kế hoạch, tổ chức, huấn luyện, và triển khai chính sách.

Việc Trung Quốc xác định tổ chức Dân quân không nằm trong cấu trúc của Lực lượng Vũ trang nước này cho thấy, Bắc Kinh đang thực hành một chiến thuật phòng thủ liên hợp với sự tham gia của cả Quân đội, Cảnh sát, và Dân quân Vũ trang. Trên biển, mô hình này bao gồm, “phòng thủ liên hợp giữa Hải quân PLA, các Lực lượng Chấp pháp biển, và lực lượng Dân quân Vũ trang biển”. Trách nhiệm quản lý hệ thống phòng thủ liên hợp này thuộc về ban chỉ huy PLA tại các khu vực biên giới và vùng ven biển, như Ban Chỉ huy tại cái gọi là thành phố “Tam Sa”, đóng trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa.

Đây là cố gắng của PLA trong việc hợp nhất và phối hợp các lực lượng địa phương, như Dân quân biển với các Lực lượng vũ trang khác để triển khai nhiệm vụ tác chiến liên hợp. Điều này cho phép PLA ghép các lực lượng địa phương vào hoạt động quy mô lớn hơn, tạo hiệu quả trong phối hợp hoạt động giữa PLA và Lực lượng Dân quân Vũ trang Trung Quốc. Do đó, ngoài được PLA huấn luyện trực tiếp, tàu của Dân quân Vũ trang biển còn được tham gia diễn tập chung với các tàu của Hải quân PLA và Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trung Quốc. Để đảm bảo hiệu quả hoạt động, chính quyền địa phương Trung Quốc đã cung cấp cho các thành viên Dân quân Vũ trang nhiều lợi ích như lương bổng, trợ cấp xã hội theo thâm niên công tác.

Dân quân Vũ trang Trung Quốc được xây dựng nhằm hỗ trợ các nhiệm vụ cụ thể của PLA. Ví dụ, các Phân đội Dân quân Vũ trang biển chuyên nghiệp được xây dựng cùng với Lực lượng Quân sự Địa phương và Hải quân PLA, và được huấn luyện đặc biệt để có thể hỗ trợ hoạt động tác chiến của Hải quân Trung Quốc. Các đơn vị dân quân này thường tuyển dụng cựu binh hải quân vào biên chế, cũng như liên hệ chặt chẽ với hải quân PLA, và có thể tham gia vào các kế hoạch tác chiến quy mô.

Lãnh đạo Trung Quốc hiểu rõ giá trị tình trạng mập mờ danh tính của lực lượng Dân quân Vũ trang biển. Về mặt kỹ thuật, việc đặt dân quân vũ trang không trực tiếp thuộc PLA cho phép Trung Quốc sử dụng lực lượng này cả trong nhiệm vụ trấn áp bạo động và bất ổn xã hội. Ngoài ra, Lực lượng Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc còn đang có bước chuyển lớn trong việc hỗ trợ đảm bảo các lợi ích quốc gia, yêu sách hàng hải của Bắc Kinh. Cách thức tổ chức này phép Lực lượng Dân quân Trung Quốc tham gia vào các hoạt động có liên quan, nhưng không gây phương hại tới hình ảnh của PLA, hoặc đẩy căng thẳng leo thang.

Truyền thông từng đề cập nhiều tới việc Trung Quốc sử dụng Lực lượng Dân quân Vũ trang biển nhằm hỗ trợ chiến lược “ba cuộc chiến/ Three Warefares”. Lực lượng này có thể sử dụng “danh nghĩa dân sự nhằm phổ biến tư duy, tạo sự quan tâm xã hội với việc bảo vệ quyền lợi hàng hải, cũng như thể hiện sự tự tin, thống nhất của toàn thể dân chúng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hàng hải” của Trung Quốc. Ngoài ra, thành viên Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc còn có thể từ chối trách nhiệm quân sự khi cần giải thích chính sách, hướng dẫn dư luận xã hội trong các vấn đề hàng hải. Việc có một Lực lượng biển thứ ba không hé lộ danh tính, nhưng hỗ trợ các hoạt động của PLA đã là động cơ chủ yếu để Trung Quốc duy trì lực lượng này, dù trên một số phương diện, họ đã thể hiện thô bạo và thiếu chuyên nghiệp.

Như vậy, Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc đã tham gia vào các hoạt động quốc phòng cơ động, và nhận chỉ đạo đồng thời cả từ cơ quan dân sự, và quân sự địa phương Trung Quốc. Đây là cấu trúc duy nhất của lực lượng vũ trang Trung Quốc dù riêng biệt nhưng lại có liên quan trực tiếp tới PLA.

Bản chất kiểm soát của PLA và các vụ va chạm cụ thể

Trên thực địa, Quân đội Trung Quốc (PLA) kiểm soát và chỉ đạo hoạt động của lực lượng Dân quân Vũ trang biển (People’ Armed Forces Maritime Militia /PAFMM) theo thời gian thực. Mỹ, các đồng minh và đối tác an ninh có lý do để quan ngại về sự dính líu của PLA vào hoạt động của Lực lượng này. Do hệ thống song trùng trách nhiệm, hoạt động triển khai nhiệm vụ của Dân quân Vũ trang Biển Trung Quốc nhận được chỉ đạo thống nhất từ cả chính quyền dân sự và các ban chỉ huy quân sự tại các địa phương của Trung Quốc.

Trong nhiều trường hợp, hành động của Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc trong các vụ va chạm với bên ngoài xảy ra dưới chuỗi kiểm soát, chỉ huy, hoặc ít nhất có sự giám sát chặt chẽ của PLA. Hơn nữa, một số đơn vị hàng đầu của lực lượng này có vẻ đang được tăng cường chuyên nghiệp hóa và quân sự hóa, họ nhận lương dù không tiến hành đánh bắt, hoặc hoạt động kinh tế dân sự khác. Xu hướng này giúp PLA dễ dàng hơn trong việc kiểm soát, quản lý, huấn luyện Lực lượng Dân quân Vũ trang biển.  Chưa kể sau tiến hành cải cách quân đội, Trung Quốc còn ưu tiên tuyển dụng các quân nhân giải ngũ để nâng cao năng lực cho Dân quân Vũ trang biển. Phương thức này được Trung Quốc tiến hành triển khai cả ở Biển Đông, Hoa Đông, và Hoàng Hải

Tổ chức Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc đã triển khai nhiều hoạt động với sự cho phép, giám sát của PLA. Như các hoạt động đánh bắt, đối phó với bão biển, hỗ trợ Cảnh sát biển tìm kiếm và cứu nạn, hiện diện tại vùng nước tranh chấp, hay tiến hành đẩy, đuổi tàu cá nước ngoài hoạt động trong vùng nước yêu sách được triển khai bởi chính quyền địa phương của Trung Quốc. Ví dụ, tháng 03/2009, Dân quân Vũ trang Biển Trung Quốc tại “Tam Á” đã tham gia trong vụ việc quấy nhiều tàu USNS Impaccable của Mỹ. Tháng 4/2013, Dân quân Vũ trang Biển “Tam Á” tham gia bảo vệ hoạt động khảo sát của Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) tại Nam Tri Tôn. Hay vào tháng 3/2014, lực lượng này cũng tham gia tìm kiếm máy bay MH-370 của Maylaysia bị mất tích.

Vụ việc quấy rối tàu do thám Mỹ USNS Impeccable cũng là một ví dụ phù hợp điển hình. Lực lượng Ngư chính Trung Quốc, dưới sự chỉ đạo của Cục Ngư chính Nam Hải đã cản phá hoạt động khảo sát do tàu Impeccable tiến hành. Trong khi đó, mức độ tham gia của PLA vào việc quấy rối tàu USNS Impeccable không mấy rõ ràng, dù ít nhất có một tàu của Hải quân PLA đã có mặt tại hiện trường xảy ra vụ việc.

Lực lượng Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc cũng tham gia vào nhiều kế hoạch hoạt động, tác chiến được PLA soạn thảo, chỉ đạo, như tại các vụ việc: chiếm phần phía Tây quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974; do thám, tuần tra chủ quyền, và bao vây bãi cạn Cỏ Mây trong tháng 2/2014; đẩy đuổi các tàu Việt Nam tại vùng nước tranh chấp quanh giàn khoan HD 981 của Công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) năm 2014. 

Trong vụ đối đầu giữa Trung Quốc và Philippines tại bãi cạn Scaborough cũng cho thấy, PLA có thể tổ chức, vận động các lực lượng Dân quân biển Trung Quốc. Một số báo cáo từ thành viên các đơn vị Dân quân Vũ trang Biển Trung Quốc tham gia hoạt động tại Scaborough cho thấy, PLA đã phối hợp chỉ đạo, kiểm soát hoạt động của Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc nhằm chiếm thực thể địa lý này từ tay Philippines.

Khi Hải quân Philippines tới Bãi cạn Scaborough vào ngày 10/4/2012, chính dân quân biển Trung Quốc từ cảng Đàm Môn của tỉnh Hải Nam đã cung cấp những báo cáo đầu tiên cho trạm kiểm soát quân sự biên giới đóng tại khu vực. Điều này giúp đánh động lực lượng chấp pháp dân sự Trung Quốc, như Hải giám, hiện là một phần của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trung Quốc, để họ tới hiện trường.

Báo cáo của tổ chức Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc về các sự kiện trên biển được chia sẻ trong các cơ quan lãnh đạo địa phương, Hải quân PLA, và Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trung Quốc. Chỉ trong các năm gần đây, Lực lượng Dân quân biển Đàm môn đã cung cấp được 510 bản tin “tình báo có giá trị”. Trong số 06 tàu cá của Đàm Môn có mặt đầu tiên tại vịnh nước bên trong Bãi cạn Ssaborough, hai chiếc được chỉ huy bởi lãnh đạo các đơn vị Dân quân Vũ trang biển Đàm môn. Chủ của chiếc tàu cá Quỳnh hải 02096 cũng có thể là một thành viên Dân quân Vũ trang biển, và đã chuyển một số tin nhắn cho Trạm Kiểm soát Biên phòng địa phương về diễn biến thực địa, nhận dạng tàu của hải quân Philippine đang tiếp cận là chiếc BRP Gregrio del Pilar. Trạm Kiểm soát này sau đó đã nhanh chóng ra báo cáo vắn, chia sẻ với Hải quân PLA và các lực lượng thực thi pháp luật hàng hải Trung Quốc. Trong khi Chi đội Dân quân Đàm môn được các tàu Ngư chính hộ tống để thoát khỏi vụ đối đầu mới diễn ra, tuy nhiên sau đó họ đã tái tổ chức, cơ động quay lại vùng tiếp giáp của bãi cạn. Đội phó của lực lượng dân quân đã đi cùng để chỉ đạo các đơn vị này từ bên ngoài bãi cạn, và nó gợi ý rằng PLA đã cho phép điều này.

Việc liên lạc giữa các tàu Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc được thực hiện qua các máy thông tin do cơ quan chỉ huy quân sự đề nghị và lắp đặt trên tất cả các tàu này. Để tham gia Dân quân biển, mỗi tàu cá hoặc doanh nghiệp Trung Quốc sẽ phải đáp ứng yêu cầu về năng lực thể hiện, sự tin cậy, và không phải bất kỳ ai cũng đủ tiêu chuẩn thành viên. Các tàu cũng được kiểm tra trang bị máy móc nhằm đảm bảo khả năng giữ liên lạc và phản ứng với các tình huống tại khu vực họ đang hiện diện.

Ngoài ra các nhiệm vụ và huấn luyện, Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc còn thường xuyên cung cấp các báo cáo tình hình, theo kênh quy định của hệ thống chỉ huy các lực lượng vũ trang Trung Quốc, và nó được chia sẻ với các cơ quan khác. Cơ quan Ngư chính Trung Quốc cũng tham gia quá trình chia sẻ thông tin, nhưng yêu cầu báo cáo, trao đổi trực tiếp giữa Dân quân vũ trang biển với các tàu của Ngư chính còn chưa rõ ràng, mang tính tạm thời, hoặc có điều kiện. Dù sao, các lực lượng Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc đã đóng góp các báo cáo thường xuyên liên quan tới các khu vực biên giới hàng hải của Trung Quốc, dù trong tình trạng điều động như thế nào.

Những nhân vật chủ chốt: Đơn vị hàng đầu

Cấu trúc tổ chức của lực lượng Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc (PAFMM) giống như một kim tự tháp lớn với tầng đáy rộng. Phần lớn trong số hàng nghìn nhân lực Dân quân biển và tàu thuyền đảm nhiệm những nhiệm vụ tương đối thông thường, ví dụ hỗ trợ an ninh cơ bản cho cảng, trong các khu vực bờ biển không có liên quan trực tiếp lãnh thổ hoặc hải quân nước ngoài. Một phần nhỏ hoặc các đơn vị tinh anh được giao nhiệm vụ hoạt động xa bờ biển của Đại lục Trung Quốc và giám sát, áp sát đấu tranh với các nhân tố trên biển của nước ngoài nếu cần thiết, cả trong các vụ việc trên biển quốc tế.  Điều này thể hiện rõ trong các bài viết của các lãnh đạo PLA và việc xây dựng các đơn vị thực tế.

Các đơn vị tinh anh này có thể xác định cụ thể vì họ rất khác biệt và có số lượng ít. Đây là những lực lượng tiền tuyến không theo thông lệ mà Mỹ và các đồng minh, đối tác có nhiều khả năng gặp phải nhất tại các vùng biển gần như Hoàng Hải, Hoa Đông, Biển Đông.

Đối với Biển Đông, các đơn vị dẫn đầu nổi tiếng nhất có căn cứ tại tỉnh Hải Nam, tỉnh quản lý phần lớn Biển Đông nếu dựa theo các tuyên bố chính sách của Trung Quốc. Bốn đơn vị Dân quân Vũ trang biển lớn phụ trách chủ yếu hoạt động Dân quân Biển trên Biển Đông của Hải Nam. Đội Dân quân Đơn Châu vẫn hoạt động và phát triển ngày nay, có tiền thân là đại đội dân quân đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến Hoàng Sa năm 1974 khi Trung Quốc chiếm phần phía Tây Hoàng Sa từ Việt nam. Đội dân quân Đàm Môn, được thành lập năm 1985, hỗ trợ hoạt động xây dựng cấu trúc thế hệ đầu trên các thực thể Trung Quốc chiếm đóng tại Truờng Sa như đá Vành Khăn trong những năm 1990, và gần đây đóng vai trò then chốt trong hoạt động chiếm bãi cạn Scaborough năm 2012. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thăm đội dân quân Đàm Môn vào tháng 04/2013. Đội dân quân biển thuộc Thành phố Tam Á có vai trò tiền tuyến trong việc quấy rối hoạt động của tàu Impeccable tháng 03/2009.

Các đơn vị Dân quân biển từ tỉnh Hải Nam, bao gồm các đơn vị then chốt từ Tam Á và Đàm Môn đã tham gia vào vụ việc kéo dài 2 tháng liên quan tới giàn khoan HD 981 đặt tại vùng EEZ của Việt Nam vào năm 2014. Đơn vị mới thành lập gần đây nhất là Đội dân quân biển thành phố “Tam Sa”, đóng căn cứ tại Đảo Phú Lâm, Hoàng Sa, một thành phố cấp quận có nhiệm vụ quản lý các khu vực Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, bãi Macclesfild, và bãi cạn Scaborough, và quần đảo Trường Sa.

Tại "Tam Sa", Trung Quốc đang xây dựng một mô hình mới để phát triển Dân quân vũ trang biển. Đội dân quân thuộc Công ty phát triển Thủy sản Thành phố “Tam Sa” được thành lập để trước hết trở thành lực lượng bán quân sự chuyên nghiệp, sau đó mới là nhiệm vụ đánh cá. Các thành viên Đội Dân quân biển “Tam Sa” từng được chụp ảnh khi đang chuyển các thùng hàng có dán nhãn “vũ khí nhẹ” lên một trong số vài chục tàu lớn mới được trang bị của họ. Tất cả các tàu này đều có gắn vòi rồng cỡ lớn, các thành chống va chạm, và thân tàu được gia cố tăng độ cứng, những đặc điểm rất hữu hiệu cho việc phun nước và va chạm quyết liệt. Các tàu lớn nhất của Đội Dân quân biển Tam Á có chiều dài 59 mét, chiều ngang 9 mét, có tải trọng khoảng 750 tấn. Các tàu nhỏ hơn có tải trọng gần 600 tấn. Tất cả các tàu đều có tải trọng tương đối lớn, và chiều dài lớn tàu tuần tra lớp Parola mà Nhật Bản đang chế tạo cho Philippines. Nhiều tàu mới này được cho là “có nơi đặt vũ khí và trang bị”, và “kho đạn”.

“Tam Sa” đang phát triển vai trò hoạt động xa bờ trong thế “Phòng thủ liên hợp” 3 lớp gồm Hải quân, các Lực lượng Thực thi Phát luật trên biển, và Dân quân vũ trang biển lên một mức độ năng lực tiền tuyến mới, xoay quanh trung tâm chỉ huy trị giá 6 triệu USD. Lực lượng này cũng vận hàng các tiền đồn “Thông tin hóa” ở ít nhất hai đảo trong quần đảo Hoàng Sa, có thể giám sát các vùng biển Gần. Các nhà lãnh đạo PLA đã chỉ ra rằng, những tiền đồn đầu tiên này sẽ được nhân rộng tại Trường Sa, và đã bắt đầu xây dựng trên ba thực thể khác thuộc Hoàng Sa. Đơn vị đồn trú "Tam Sa" đã thiết lập một PAFD tại đá chữ Thập và một đơn vị Dân quân biển tại đá Vành Khăn, báo hiệu sự hiện diện lâu dài của lực lượng Dân quân biển của Trung Quốc tại Trường Sa.

PHỤ LỤC  ẢNH
Conor M. Kenedy và Andrew S. Erickson. Bài viết được đăng trên Viện Nghiên cứu Hàng hải Trung Quốc thuộc Học viện Hải chiến Hoa Kỳ.

Dương Đăng (dịch)

Linh Phan (hiệu đính)

Bài dịch thuộc bản quyền Nghiên cứu Biển Đông. Đề nghị chỉ được dẫn đường link, không đăng lại khi chưa có sự đồng ý của Ban Biên tập.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Comments  

 
0 #1382 8vrjgp97BrettDew 2017-11-21 11:18
wh0cd1945501 PROZAC OCD: http://prozac02.us.org prozac 40 http://prozac02.us.org
Quote
 
 
0 #1381 yoc2h0k1MichaelZendy 2017-11-21 11:02
wh0cd1461905 advair: http://advair.gb.net cymbalta: http://cymbalta.fail furosemide: http://furosemide40mg.reisen methotrexate: http://methotrexate.gb.net buy tenormin: http://buy-tenormin.store generic viagra for sale: http://viagraforsale.reisen generic acyclovir cream: http://acyclovir.reisen tamoxifen: http://tamoxifen.gb.net order kamagra gel: http://kamagra.directory non prescription cialis: http://cialisonline.reisen buy indocin: http://buy-indocin.shop
Quote
 
 
0 #1380 gcwzoj6uCharlesCiz 2017-11-21 10:15
wh0cd1945501 sildenafil: http://sildenafil01.us.org sildenafil citrate 25mg http://sildenafil01.us.org prednisone: http://prednisone02.us.com prednisone 5 mg http://prednisone02.us.com
Quote
 
 
0 #1379 qswzw4zsMichaelZendy 2017-11-21 09:57
wh0cd2912693 cipro: http://ciprofloxacinhcl500mg.shop buy anafranil: http://anafranil.gb.net albuterol: http://buyalbuterol.gb.net cymbalta capsules: http://buy-cymbalta.shop zetia generic: http://zetia.work citalopram: http://citalopramhbr20mg.gb.net nexium generic: http://nexium.gb.net generic viagra for sale online: http://viagraforsale.gb.net cytotec for iud placement: http://buycytotec.gb.net citalopram: http://citalopramhbr.store
Quote
 
 
0 #1378 jabf5jabMichaelZendy 2017-11-21 08:19
wh0cd1461905 canadian generic cialis: http://buycialis.reisen buy seroquel: http://buyseroquel.shop buy wellbutrin: http://buy-wellbutrin.reisen buy erythromycin: http://buy-erythromycin.reisen citalopram: http://citalopram.gb.net where to buy levitra online: http://buylevitra.work viagra: http://genericviagra.gb.net nexium: http://nexiumgeneric.gb.net trazodone: http://buytrazodone.reisen cipro: http://ciprofloxacinhcl500mg.gb.net buy sildalis: http://buysildalis.store bupropion sr 150 mg tablets: http://bupropion.gb.net where can i buy tetracycline: http://buy-tetracycline.shop viagra soft: http://viagrasoft.store
Quote
 
 
0 #1377 p2njr71hKennethroaro 2017-11-21 08:05
wh0cd494713 Cafergot: http://cafergot02.us.com cafergot tablets http://cafergot02.us.com propecia: http://propecia03.us.org can you buy propecia over the counter http://propecia03.us.org
Quote
 
 
0 #1376 9do0zx62Bennyoraws 2017-11-21 06:25
wh0cd2912693 retin a 0.05 cream: http://retina02.us.org Retin A 0.05 Cream http://retina02.us.org elavil medication: http://amitriptyline02.us.org amitriptyline http://amitriptyline02.us.org valtrex for sale online: http://valtrex02.us.org Valtrex http://valtrex02.us.org
Quote
 
 
0 #1375 agvxhzh3Aaroncak 2017-11-21 06:13
wh0cd11117 tadalafil 5 mg: http://tadalafil03.us.org tadalafil tablets http://tadalafil03.us.org
Quote
 
 
0 #1374 3p5lur1nMichaelZendy 2017-11-21 05:00
wh0cd1461905 azithromycin: http://azithromycin.store order cipro: http://cipro.fail atarax antihistamine: http://atarax.gb.net provera: http://provera.news atenolol: http://atenolol.shop generic cialis without prescription: http://buycialis.news abilify: http://abilify.store prednisolone: http://prednisolone.gb.net buy ventolin inhaler without prescription: http://buy-ventolin.work buy provera: http://buyprovera.shop seroquel bipolar disorder: http://seroquel.gb.net buy effexor: http://buyeffexor.gb.net
Quote
 
 
0 #1373 Osava69Orari17 2017-11-21 04:46
http://its4her.com/date/blogs/post/5791
http://www.nostre.com/blogs/post/13788
http://komunitas.emerer.com/blogs/post/8268
http://www.nostre.com/blogs/post/45923
dexamethasone 20 off coupon
http://www.astermatch.com/blogs/post/28101
Quote
 
 
0 #1372 ldjyxixqAlfredinoky 2017-11-21 02:31
wh0cd2429097 acyclovir 500 mg: http://acyclovir02.us.org acyclovir 500 mg http://acyclovir02.us.org cheap abilify: http://abilify02.us.com abilify http://abilify02.us.com vardenafil: http://vardenafil02.us.org Vardenafil http://vardenafil02.us.org
Quote
 
 
0 #1371 exv2c2snMichaelZendy 2017-11-21 02:19
wh0cd1461905 amoxicillin: http://amoxicillin.directory nolvadex: http://nolvadex.gb.net sildenafil: http://sildenafil.gb.net buy antabuse: http://buyantabuse.gb.net amoxicillin 500mg: http://amoxicillin500mg.reisen where to buy cipro: http://cipro.zone
Quote
 
 
0 #1370 jdyzdyl5Kennethroaro 2017-11-21 02:07
wh0cd11117 atenolol: http://atenolol02.us.org atenolol medication http://atenolol02.us.org zithromax z pak: http://zithromax02.us.com zithromax price http://zithromax02.us.com order valtrex: http://valtrex02.us.org valtrex http://valtrex02.us.org more bonuses: http://abilify02.us.com Abilify http://abilify02.us.com finasteride dutasteride: http://propecia02.us.com finasteride dutasteride http://propecia02.us.com
Quote
 
 
0 #1369 z8fue9tpCharlesCiz 2017-11-21 01:50
wh0cd2429097 vardenafil 20 mg: http://vardenafil02.us.com VARDENAFIL HCL 20MG http://vardenafil02.us.com
Quote
 
 
0 #1368 rzxrv7ezBennyoraws 2017-11-21 00:53
wh0cd2429097 amitriptyline: http://amitriptyline02.us.org amitriptyline http://amitriptyline02.us.org
Quote
 
 
0 #1367 n1enuhhiAlfredinoky 2017-11-21 00:33
wh0cd978309 Prozac: http://prozac02.us.com prozac http://prozac02.us.com
Quote
 
 
0 #1366 fpawkxuxAaroncak 2017-11-20 23:41
wh0cd2912693 accutane: http://accutane02.us.org accutane 20 mg http://accutane02.us.org METFORMIN MASTERCARD: http://metformin02.us.com metformin cost http://metformin02.us.com
Quote
 
 
0 #1365 78xb7lmcMichaelZendy 2017-11-20 23:19
wh0cd1461905 lipitor generic: http://lipitor.zone tretinoin cream 0.1 buy: http://tretinoin.world read this: http://buy-benicar.reisen tamoxifen: http://tamoxifen.gb.net cialis india generic: http://genericcialis.gb.net arimidex: http://arimidex.gb.net
Quote
 
 
0 #1364 2pps5cdsCharlesCiz 2017-11-20 22:21
wh0cd1461905 non-generic viagra: http://costofviagra.gb.net buy ampicillin online: http://buy-ampicillin.reisen order zoloft online without prescription: http://zoloft.fail buy levitra: http://buylevitra.work azithromycin: http://azithromycin.store allopurinol: http://buyallopurinol.work buy wellbutrin: http://buy-wellbutrin.reisen cafergot: http://cafergot.gb.net buy inderal online: http://inderal.store tenormin drug: http://buy-tenormin.reisen buying viagra on line: http://viagraonline.news vpxl: http://buyvpxl.shop cipro buy: http://cipro.live
Quote
 
 
0 #1363 Urapi42Emuho84 2017-11-20 21:32
http://www.attayebat.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=581
http://www.salavat.strana-krasoty.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3661
http://wayseit.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=54678
http://cheb.strana-krasoty.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=5632
http://cheb.strana-krasoty.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=5632
generic grifulvin from online pharmacy
http://www.salavat.strana-krasoty.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3661
Quote
 
 
0 #1362 p2ueihvdKennethroaro 2017-11-20 21:06
wh0cd978309 lisinopril: http://lisinopril03.us.org LISINOPRIL MEDICATION http://lisinopril03.us.org
Quote
 
 
0 #1361 4iwxlzrhAlfredinoky 2017-11-20 20:44
wh0cd1945501 prednisolone: http://prednisolone02.us.org prednisolone http://prednisolone02.us.org viagra: http://viagra03.us.org viagra http://viagra03.us.org LEXAPRO WITHOUT A PRESCRIPTION: http://lexapro02.us.com lexapro 5mg http://lexapro02.us.com
Quote
 
 
0 #1360 3xx8vugfBennyoraws 2017-11-20 20:33
wh0cd1461905 buy propecia: http://propecia02.us.com finasteride 5 mg http://propecia02.us.com viag: http://viagra03.us.org generic viagra mastercard http://viagra03.us.org vardenafil cost: http://vardenafil02.us.org vardenafil hydrochloride http://vardenafil02.us.org
Quote
 
 
0 #1359 higsdnl9Kennethroaro 2017-11-20 20:11
wh0cd2912693 prednisolone: http://prednisolone02.us.org prednisolone 40 mg http://prednisolone02.us.org allopurinol: http://allopurinol02.us.org ALLOPURINOL http://allopurinol02.us.org
Quote
 
 
0 #1358 5770qye8MichaelZendy 2017-11-20 19:58
wh0cd1461905 cipro prescription: http://ciprofloxacinhcl500mg.work wellbutrin: http://wellbutrin.tools tretinoin: http://tretinoin.zone doxycycline order online: http://buydoxycycline.store zithromax antibiotic without prescription: http://buyzithromax.gb.net
Quote
 
 
0 #1357 yna1sybmBennyoraws 2017-11-20 19:02
wh0cd1945501 cafergot medication: http://cafergot02.us.com Cafergot http://cafergot02.us.com viagra: http://viagra03.us.org GENERIC VIAGRA FROM INDIA http://viagra03.us.org xenical: http://xenical03.us.com Xenical http://xenical03.us.com tadalafil 40 mg: http://tadalafil03.us.org tadalafil http://tadalafil03.us.org diclofenac: http://diclofenac02.us.org diclofenac over the counter http://diclofenac02.us.org
Quote
 
 
0 #1356 d3a87r72MichaelZendy 2017-11-20 18:51
wh0cd2912693 levitra: http://buylevitra.work proscar prescription: http://buyproscar.reisen celebrex: http://celebrex.tools amoxicillin: http://amoxicillin500mg.gb.net prednisone: http://prednisone.zone clindamycin: http://clindamycin.directory here: http://furosemide20mgtab.store
Quote
 
 
0 #1355 qun4ix8tAaroncak 2017-11-20 17:22
wh0cd2429097 Prozac: http://prozac02.us.org cost of prozac http://prozac02.us.org buy cheap zithromax: http://zithromax02.us.org zithromax 500 http://zithromax02.us.org sildenafil: http://sildenafil03.us.org sildenafil citrate over the counter http://sildenafil03.us.org
Quote
 
 
0 #1354 wxu06mazMichaelZendy 2017-11-20 17:15
wh0cd1461905 buy motilium: http://motilium.store view: http://viagraonline.gb.net benicar: http://benicar.systems lasix 40 mg without prescription: http://buylasix.gb.net zetia prices: http://buyzetia.store visit your url: http://buy-effexor.store cheaper viagra: http://buyviagraonline.work inderal: http://inderal.store buy paxil: http://buypaxil.gb.net rimonabant: http://rimonabant.gb.net buy ventolin: http://buy-ventolin.work propecia: http://buypropecia.reisen celebrex: http://celebrex.tools
Quote
 
 
0 #1353 sg5m958aCharlesCiz 2017-11-20 16:56
wh0cd494713 cheap xenical: http://xenical03.us.com buy xenical online cheap http://xenical03.us.com tetracycline 500: http://tetracycline02.us.org antibiotic tetracycline http://tetracycline02.us.org
Quote
 
 
0 #1352 t4n7i4b2MichaelZendy 2017-11-20 15:50
wh0cd2912693 buy levaquin online: http://levaquin.gb.net synthroid: http://synthroid.gb.net eurax: http://buy-eurax.reisen albendazole: http://albendazole.tools cytotec: http://cytotec.reisen prozac price: http://prozac.store generic for celebrex 200 mg: http://celebrex.fail
Quote
 
 
0 #1351 wnlqp2qkCharlesCiz 2017-11-20 15:44
wh0cd978309 acyclovir: http://buy-acyclovir.store elocon: http://elocon.zone levaquin: http://levaquin.gb.net albendazole: http://albendazole.tools buy wellbutrin: http://buy-wellbutrin.reisen
Quote
 
 
0 #1350 Ugari67Uhega53 2017-11-20 14:16
http://www.printjunkie.net/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-pyridostigmine-sin-receta http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-pyridostigmine-sin-receta-fiable-reino-de-espa buy pyridostigmine online uk india http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-pyridostigmine-60-mg-r-pido http://www.printjunkie.net/profiles/blogs/site-fiable-achat-pyridostigmine-achat-de-pyridostigmine-mestinon, http://www.printjunkie.net/profiles/blogs/site-fiable-achat-pyridostigmine-achat-de-pyridostigmine-mestinon http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/comprar-pyridostigmine-en-internet-reino-de-espa-a-comprar
Quote
 
 
0 #1349 8crrgavcMichaelZendy 2017-11-20 14:15
wh0cd1461905 advair diskus: http://advairdiskus.news rimonabant online: http://buy-rimonabant.work buy tadalis sx: http://tadalissx.gb.net seroquel: http://seroquel.gb.net cialis 20 mg price comparison: http://cialis20.store rimonabant: http://rimonabant.gb.net generic cialis: http://genericcialis.gb.net propecia: http://propecia.work cialis on line: http://cialisonline.news
Quote
 
 
0 #1348 p9wtl5r3Kennethroaro 2017-11-20 14:01
wh0cd2429097 ventolin: http://ventolin02.us.org ventolin hfa 108 http://ventolin02.us.org lisinopril hctz: http://lisinopril03.us.org lisinopril medication http://lisinopril03.us.org CIALIS: http://cialis01.us.com CIALIS 5 MG http://cialis01.us.com doxycycline hyclate 100 mg capsules: http://doxycycline02.us.org doxycyline http://doxycycline02.us.org
Quote
 
 
0 #1347 xju2l023Bennyoraws 2017-11-20 13:06
wh0cd1461905 our website: http://viagra02.us.com vaigra http://viagra02.us.com Zestril: http://lisinopril03.us.org Zestoretic http://lisinopril03.us.org
Quote
 
 
0 #1346 n3eqzgw5MichaelZendy 2017-11-20 12:50
wh0cd2912693 wellbutrin order online: http://buywellbutrin.gb.net flagyl: http://flagyl.zone buy cephalexin: http://buycephalexin.gb.net viagra: http://cheapviagra.store continued: http://buyrobaxin.reisen clomid online cheap: http://clomid.gb.net lipitor 10 mg: http://lipitor.zone
Quote
 
 
0 #1345 ke0jn4fcMichaelZendy 2017-11-20 10:57
wh0cd1461905 yasmin: http://yasmin.mba metformin: http://metformin.tools buy baclofen: http://buybaclofen.work nexium discounts: http://buynexium.gb.net via gra: http://viagra.gb.net buy clindamycin: http://buy-clindamycin.reisen suhagra: http://suhagra.gb.net propranolol order: http://buy-propranolol.store baclofen: http://baclofen.gb.net
Quote
 
 
0 #1344 sqfiu9lsKennethroaro 2017-11-20 10:25
wh0cd11117 bupropion: http://bupropion02.us.org Bupropion http://bupropion02.us.org sildenafil citrate over the counter: http://sildenafil02.us.org sildenafil 25 mg http://sildenafil02.us.org allopurinol drug: http://allopurinol02.us.org allopurinol 300 http://allopurinol02.us.org prednisone 40 mg: http://prednisone02.us.com order prednizone http://prednisone02.us.com
Quote
 
 
0 #1343 17bqsnukCharlesCiz 2017-11-20 09:22
wh0cd978309 prednisolone: http://prednisolone02.us.org buy prendisalone on line uk http://prednisolone02.us.org kamagra oral jelly usa: http://kamagra03.us.org buy kamagra online http://kamagra03.us.org prednisone 40mg: http://prednisone02.us.com prednisone http://prednisone02.us.com
Quote
 
 
0 #1342 38j7h1m8CharlesCiz 2017-11-20 08:41
wh0cd494713 antabuse: http://buyantabuse.work indocin generic: http://indocin.gb.net cialis on line: http://cialisonline.shop colchicine: http://colchicine.gb.net medrol: http://buymedrol.shop
Quote
 
 
0 #1341 y053mwxiAlfredinoky 2017-11-20 08:28
wh0cd978309 Buy Kamagra Oral Jelly Online: http://kamagra02.us.com buy kamagra oral jelly online http://kamagra02.us.com cialis 2.5: http://cialis01.us.com 5mg cialis http://cialis01.us.com cheap generic cialis: http://cialis03.us.com cialis http://cialis03.us.com Propecia: http://propecia02.us.com finasteride hair loss http://propecia02.us.com Prednisone 10 mg: http://prednisone02.us.com prednisone 5mg tablets http://prednisone02.us.com
Quote
 
 
0 #1340 j2vmku52Kennethroaro 2017-11-20 08:00
wh0cd1945501 kamagra jelly: http://kamagra03.us.org kamagra oral jelly http://kamagra03.us.org cialis: http://cialis01.us.com cialis http://cialis01.us.com sildenafil citrate over the counter: http://sildenafil03.us.org sildenafil http://sildenafil03.us.org zithromax: http://zithromax02.us.org Zithromax http://zithromax02.us.org sildenafil 25 mg: http://sildenafil02.us.org sildenafil http://sildenafil02.us.org
Quote
 
 
0 #1339 ebhp3zk4MichaelZendy 2017-11-20 07:54
wh0cd1461905 buy tenormin: http://buy-tenormin.reisen tetracycline: http://tetracycline.schule ampicillin: http://buyampicillin.reisen where to buy cephalexin: http://buy-cephalexin.shop proscar hair loss: http://proscar.gb.net vardenafil: http://vardenafil.gb.net atenolol: http://buy-atenolol.store
Quote
 
 
0 #1338 Ehati29Keyad62 2017-11-20 07:15
, , cheap from america, ,
Quote
 
 
0 #1337 93cdtbdmMichaelZendy 2017-11-20 06:48
wh0cd2912693 where can i buy levitra: http://buy-levitra.reisen wellbutrin generic cost: http://buywellbutrin.gb.net here i found it: http://robaxin.store methotrexate: http://methotrexate.gb.net buy seroquel online with mastercard: http://buyseroquel.reisen phenergan: http://phenergan.schule aciclovir 200 mg: http://acyclovir.gb.net doxycycline 100mg: http://doxycycline100mg.store
Quote
 
 
0 #1336 r0mvohodBennyoraws 2017-11-20 06:42
wh0cd978309 medication allopurinol: http://allopurinol02.us.org medication allopurinol http://allopurinol02.us.org cipro 500: http://cipro02.us.com buy ciprofloraxin online http://cipro02.us.com
Quote
 
 
0 #1335 xwh71s9vCharlesCiz 2017-11-20 06:40
wh0cd2912693 read full report: http://viagra03.us.org generic viagra over the counter http://viagra03.us.org diclofenac: http://diclofenac02.us.org Diclofenac Sod 75 http://diclofenac02.us.org prednisone 20 mg without prescription: http://prednisone02.us.com prednixone tables for sale http://prednisone02.us.com Colchicine Gout: http://colchicine02.us.org colchicine brand name http://colchicine02.us.org Abilify: http://abilify02.us.com How Much Is Abilify http://abilify02.us.com
Quote
 
 
0 #1334 kgfikdg6Alfredinoky 2017-11-20 05:40
wh0cd494713 Diclofenac: http://diclofenac02.us.org diclofenac sodium 75 http://diclofenac02.us.org accutane 20mg: http://accutane02.us.org accutane 20mg http://accutane02.us.org info: http://bupropion02.us.org bupropion sr 150 http://bupropion02.us.org
Quote
 
 
0 #1333 w2dao6nmBrettDew 2017-11-20 04:56
wh0cd2912693 doxycycline hyclate 100 mg: http://doxycycline02.us.org Doxycycline http://doxycycline02.us.org aciclovir: http://acyclovir02.us.org aciclovir http://acyclovir02.us.org bupropion: http://bupropion02.us.org BUPROPION SR 100MG http://bupropion02.us.org
Quote
 
 
0 #1332 c301pd74MichaelZendy 2017-11-20 04:52
wh0cd1461905 colchicine tablets: http://colchicine.world propranolol: http://buypropranolol.gb.net inderal: http://inderal.gb.net nolvadex: http://nolvadex.gb.net cipro 250mg: http://ciprofloxacinhcl500mg.gb.net generic abilify for sale: http://abilify.store atenolol: http://atenolol.gb.net cheap celexa online: http://celexa.gb.net
Quote
 
 
0 #1331 k60xrj9vAaroncak 2017-11-20 04:01
wh0cd1461905 Retin A: http://retina02.us.org retin a http://retina02.us.org accutane 10 mg: http://accutane02.us.org accutane http://accutane02.us.org prozac: http://prozac02.us.org 20mg prozac http://prozac02.us.org
Quote
 
 
0 #1330 1rpxw2iwMichaelZendy 2017-11-20 03:47
wh0cd2912693 metformin: http://metformin.gb.net view homepage: http://proscar.gb.net amitriptyline: http://buyamitriptyline.gb.net wellbutrin generic price: http://buy-wellbutrin.reisen buy trazodone: http://buy-trazodone.shop viagra: http://viagraforsale.reisen albendazole online: http://albendazole.tools arimidex online: http://arimidex.reisen bentyl tablets: http://bentyl.gb.net
Quote
 
 
0 #1329 5hej3liuBennyoraws 2017-11-20 03:10
wh0cd11117 Xenical: http://xenical03.us.com XENICAL http://xenical03.us.com Colchicine Probenecid 0.5 500: http://colchicine02.us.org colchicine brand name http://colchicine02.us.org cialis prices: http://cialis03.us.com cheapest cialis prices http://cialis03.us.com metformin: http://metformin02.us.org HOW MUCH IS METFORMIN http://metformin02.us.org
Quote
 
 
0 #1328 17gqjjwxAlfredinoky 2017-11-20 03:08
wh0cd494713 generic xenical: http://xenical02.us.com where can i buy xenical http://xenical02.us.com Cialis: http://cialis01.us.com cialis http://cialis01.us.com
Quote
 
 
0 #1327 wi6f1wmpMichaelZendy 2017-11-20 02:12
wh0cd1461905 buy cialis: http://buycialis.gb.net generic cialis mastercard: http://cialiscost.reisen viagra: http://cheapviagra.work celexa: http://celexa.gb.net get more information: http://albendazole.fund generic for phenergan: http://phenergan.gb.net cialis: http://cialis20mg.gb.net misoprostol over the counter: http://cytotec.reisen citalopram: http://citalopramhbr.gb.net continued: http://provera.tools elocon: http://elocon.zone viagra generic: http://viagrageneric.gb.net
Quote
 
 
0 #1326 w0nrxw98Kennethroaro 2017-11-20 01:35
wh0cd1461905 sildenafil: http://sildenafil01.us.org sildenafil over counter http://sildenafil01.us.org lexapro: http://lexapro02.us.com click for source http://lexapro02.us.com
Quote
 
 
0 #1325 itk1oy49Bennyoraws 2017-11-20 00:49
wh0cd494713 kamagra gel oral: http://kamagra02.us.com buy kamagra http://kamagra02.us.com
Quote
 
 
0 #1324 j29thvl7MichaelZendy 2017-11-20 00:45
wh0cd2912693 advair: http://advair.world cialis: http://cialisgeneric.gb.net buy stromectol online: http://stromectol.reisen celebrex: http://celebrex.fail amoxil 500 mg: http://buyamoxil.reisen effexor: http://buy-effexor.store zoloft: http://zoloft.zone buy antabuse online: http://buyantabuse.work acyclovir: http://buy-acyclovir.store buy bupropion: http://bupropion.gb.net buy eurax: http://buy-eurax.reisen buy trazodone online: http://buy-trazodone.shop cephalexin: http://cephalexin500.shop
Quote
 
 
0 #1323 Wuvam34Ihuju47 2017-11-20 00:14
http://www.ptg.strana-krasoty.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=6252
http://laertefonseca.adv.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=13456
imodium shipping uk
http://blekitna.pl/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=19343
http://www.investigacionenlaescuela.es/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=34440
http://www.spongejet.dk/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3659
http://blekitna.pl/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=19343
http://password.mk/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1170
http://www.les-sejours-de-jana.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=24273
Quote
 
 
0 #1322 q34pinxiMichaelZendy 2017-11-19 23:07
wh0cd1461905 inderal: http://buyinderal.reisen doxycycline: http://doxycycline.gb.net robaxin: http://robaxin.store lasix pill: http://buylasix.gb.net celexa: http://celexa.gb.net tadalis sx: http://tadalis-sx.shop motilium: http://motilium.news provera: http://provera.tools
Quote
 
 
0 #1321 kyj0u9kgMichaelZendy 2017-11-19 21:45
wh0cd2912693 visit website: http://cipro.live buy diflucan without a prescription: http://buydiflucan.shop baclofen: http://buybaclofen.work inderal: http://buy-inderal.shop viagra: http://viagraonline.gb.net cialis: http://buy-cialis.work synthroid: http://synthroid.shop lipitor: http://lipitorgeneric.gb.net citalopram: http://citalopram.gb.net citalopram 20 mg for anxiety: http://citalopramhbr.shop cialis: http://buy-cialis.shop buy medrol: http://buymedrol.shop buy yasmin online: http://yasmin.mba avodart: http://buy-avodart.store vpxl: http://buyvpxl.shop
Quote
 
 
0 #1320 vxton8n7Alfredinoky 2017-11-19 21:10
wh0cd11117 buy metformin: http://metformin02.us.com Metformin Visa http://metformin02.us.com generic stromectol: http://stromectol02.us.com stromectol http://stromectol02.us.com sildenafil: http://sildenafil03.us.org sildenafil for sale http://sildenafil03.us.org
Quote
 
 
0 #1319 80vadk5xCharlesCiz 2017-11-19 20:06
wh0cd1945501 cheapest online xenical: http://xenical03.us.com Xenical http://xenical03.us.com kamagra: http://kamagra03.us.org kamagra http://kamagra03.us.org ventolin: http://ventolin02.us.org Ventolin http://ventolin02.us.org sildenafil citrate 100mg tablets: http://sildenafil01.us.org sildenafil http://sildenafil01.us.org prednisone tabs: http://prednisone03.us.org prednisone deltasone http://prednisone03.us.org
Quote
 
 
0 #1318 3i7gmp2iMichaelZendy 2017-11-19 20:06
wh0cd1461905 toradol 10mg: http://toradol.gb.net buy tadalis sx: http://tadalis.gb.net cialis: http://cialisgeneric.gb.net where can i buy doxycycline no prescription: http://buy-doxycycline.shop zoloft: http://zoloft.reisen buy cymbalta cheap: http://buycymbalta.shop cost of advair: http://advairdiskus.news viagra: http://viagraonline.directory indocin 50 mg tablets: http://buy-indocin.store clomid price: http://buyclomid.work viagra online australia: http://buyviagraonline.work buy nexium: http://buy-nexium.store cymbalta: http://buy-cymbalta.shop tenormin generic: http://buy-tenormin.store indocin sr 75 mg: http://buy-indocin.reisen
Quote
 
 
0 #1317 y5vvcf1hKennethroaro 2017-11-19 19:17
wh0cd978309 vardenafil cost: http://vardenafil02.us.com vardenafil cost http://vardenafil02.us.com
Quote
 
 
0 #1316 ba6xma8aBennyoraws 2017-11-19 18:58
wh0cd11117 bupropion xl: http://bupropion02.us.org Bupropion http://bupropion02.us.org amitriptyline hcl 25 mg tab: http://amitriptyline02.us.org amitriptyline medicine http://amitriptyline02.us.org
Quote
 
 
0 #1315 3x7ypkl4MichaelZendy 2017-11-19 18:44
wh0cd2912693 cephalexin: http://cephalexin500.shop citalopram: http://buy-citalopram.store generic zoloft: http://zoloft.reisen fluconazole 150mg order: http://diflucan.gb.net sildenafil citrate online pharmacy: http://buy-sildenafil.store paxil: http://paxil.store buy trazodone: http://buy-trazodone.shop order atenolol online: http://atenolol.shop buy proscar online: http://buy-proscar.shop full article: http://cheapviagra.gb.net buy prozac: http://buy-prozac.store buy antabuse online without prescription: http://buyantabuse.work hydrochlorothia zide: http://hydrochlorothia zide.gb.net
Quote
 
 
0 #1314 dpioyhx6Kennethroaro 2017-11-19 17:23
wh0cd1945501 Sildenafil: http://sildenafil01.us.org viagra sildenafil citrate http://sildenafil01.us.org colchicine acute gout: http://colchicine02.us.org colchicine 6 mg http://colchicine02.us.org Viagra: http://viagra03.us.org erectile dysfunction viagra http://viagra03.us.org
Quote
 
 
0 #1313 Soyir83Xicot40 2017-11-19 17:15
where can i buy acillin the us, http://hotelsgouridis.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=95819 http://westcountryguns.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=13444 acillin acheter online http://thefrantor.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=500922, http://www.kitz-eyewear.at/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=7410 http://www.icmolare.gov.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=17842 http://jaraweb.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=13429 http://www.joanramagoshi.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=10948 http://www.bbakery.gr/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=38859
Quote
 
 
0 #1312 t8ufiy6vMichaelZendy 2017-11-19 16:49
wh0cd1461905 buy acyclovir online: http://buy-acyclovir.shop tenormin: http://tenormin.gb.net viagra: http://viagraonline.gb.net cialis online: http://cialisonline.reisen antabuse: http://antabuse.gb.net inderal propranolol: http://inderal.store buy amoxil: http://buyamoxil.reisen
Quote
 
 
0 #1311 21i576ajBrettDew 2017-11-19 16:28
wh0cd1945501 Zithromax: http://zithromax02.us.com zithromax http://zithromax02.us.com prednisone over the counter: http://prednisone03.us.org Prednisone Generic http://prednisone03.us.org vardenafil: http://vardenafil02.us.org vardenafil generic http://vardenafil02.us.org
Quote
 
 
0 #1310 ndkz1grhAaroncak 2017-11-19 15:44
wh0cd494713 Propecia: http://propecia03.us.com buy propecia without a prescription http://propecia03.us.com Lasix Online: http://lasix02.us.org lasix 80 mg http://lasix02.us.org continued: http://atenolol02.us.org tenormin http://atenolol02.us.org
Quote
 
 
0 #1309 uz7iv1x2MichaelZendy 2017-11-19 15:43
wh0cd2912693 viagra generic: http://viagraprice.gb.net clomid: http://clomid.gb.net buy ventolin inhaler: http://ventolin.tools rimonabant: http://buy-rimonabant.work next page: http://ciprofloxacin500mg.gb.net cream tretinoin: http://buyretina.gb.net allopurinol: http://allopurinol.gb.net diflucan: http://diflucan.gb.net where to buy sildenafil citrate: http://buysildenafil.work bupropion: http://bupropion.fail order kamagra gel: http://kamagra.directory advair: http://buy-advair.work
Quote
 
 
0 #1308 kx3v1z62Bennyoraws 2017-11-19 15:17
wh0cd2429097 price of prozac: http://prozac02.us.org prozac http://prozac02.us.org
Quote
 
 
0 #1307 35gw648sCharlesCiz 2017-11-19 14:44
wh0cd2912693 cost of baclofen: http://baclofen02.us.org Baclofen http://baclofen02.us.org
Quote
 
 
0 #1306 wlpsl3z2MichaelZendy 2017-11-19 13:48
wh0cd1461905 buy furosemide: http://buyfurosemide.store cytotec: http://cytotec.systems buy levitra: http://buylevitra.work buy allopurinol: http://buyallopurinol.shop cialis: http://cialis20.gb.net buy motilium online: http://buy-motilium.store buy vermox: http://buy-vermox.store amoxicillin 500mg capsules: http://amoxicillin500mg.reisen benicar: http://buy-benicar.reisen stromectol: http://stromectol.work viagra: http://viagraforsale.reisen cymbalta: http://cymbalta.schule cheap abilify: http://buy-abilify.store acyclovir: http://acyclovir.reisen generic tadalis: http://tadalis.gb.net
Quote
 
 
0 #1305 m8v23s1dBennyoraws 2017-11-19 12:36
wh0cd2912693 prozac 40: http://prozac02.us.com prozac http://prozac02.us.com Zithromax: http://zithromax02.us.org read more here http://zithromax02.us.org diclofenac sod 75: http://diclofenac02.us.org Diclofenac http://diclofenac02.us.org prednisone over the counter: http://prednisone03.us.org prednisone10 mg http://prednisone03.us.org amitriptyline: http://amitriptyline02.us.org amitriptyline http://amitriptyline02.us.org
Quote
 
 
0 #1304 c26nx1i1BrettDew 2017-11-19 11:15
wh0cd1461905 prednisone: http://prednisone02.us.com prednisone 60 mg http://prednisone02.us.com buy xenical online cheap: http://xenical03.us.com xenical over the counter http://xenical03.us.com sildenafil: http://sildenafil03.us.com generic sildenafil citrate http://sildenafil03.us.com tetracycline 250 mg: http://tetracycline02.us.org tetracycline http://tetracycline02.us.org
Quote
 
 
0 #1303 mv92rl2gAlfredinoky 2017-11-19 11:01
wh0cd11117 Vardenafil: http://vardenafil02.us.org Vardenafil http://vardenafil02.us.org amitriptylin online: http://amitriptyline02.us.org amitriptyline tablets http://amitriptyline02.us.org cafergot medication: http://cafergot02.us.com cafergot medication http://cafergot02.us.com more help: http://kamagra03.us.org kamagra http://kamagra03.us.org
Quote
 
 
0 #1302 bpapsdxuMichaelZendy 2017-11-19 10:47
wh0cd1461905 cymbalta: http://genericcymbalta.gb.net sildalis: http://sildalis.gb.net seroquel: http://seroquel.gb.net medication cephalexin: http://cephalexin500mg.gb.net buy vardenafil: http://buy-vardenafil.shop cymbalta: http://genericcymbalta.store buy flagyl: http://buy-flagyl.reisen buy seroquel: http://buy-seroquel.shop clomid: http://clomid.gb.net anafranil: http://anafranil.gb.net propecia: http://propecia.fund paxil: http://paxil.store
Quote
 
 
0 #1301 Imupa14Eqife29 2017-11-19 10:12
http://jaraweb.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3930 http://thestudioshop.uk.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4919 http://www.upscon.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3771 aralen purchases in australia, http://kmkitchens.ie/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2773 http://kmkitchens.ie/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2773, http://www.linertek.fr/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1808, http://schelkovo.strana-krasoty.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=5570 http://rubric7.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=5497
Quote
 
 
0 #1300 i19hooguCharlesCiz 2017-11-19 09:41
wh0cd978309 baclofen over counter: http://baclofen02.us.org baclofen http://baclofen02.us.org sildenafil: http://sildenafil02.us.org sildenafil citrate 50 mg http://sildenafil02.us.org retin a 0.05: http://retina02.us.org retin a http://retina02.us.org
Quote
 
 
0 #1299 h8xgy0p5Alfredinoky 2017-11-19 09:22
wh0cd2429097 xenical online: http://xenical03.us.com xenical http://xenical03.us.com RETIN A 0.05 CREAM: http://retina02.us.org rein a non prescription http://retina02.us.org
Quote
 
 
0 #1298 nlkclh3sMichaelZendy 2017-11-19 07:47
wh0cd1461905 viagra sildenafil citrate: http://sildenafil.tools buy advair diskus: http://buy-advair.work synthroid for sale: http://buysynthroid.gb.net buy atenolol online: http://buy-atenolol.store propecia: http://propecia.gb.net buy tadacip: http://buytadacip.reisen erythromycin: http://erythromycin.schule
Quote
 
 
0 #1297 cpvplbyhBennyoraws 2017-11-19 07:30
wh0cd2429097 xenical generic: http://xenical03.us.org xenical cheap http://xenical03.us.org vardenafil 40 mg: http://vardenafil02.us.org vardenafil http://vardenafil02.us.org propecia: http://propecia03.us.com how to buy finasteride http://propecia03.us.com
Quote
 
 
0 #1296 yem2rqfyKennethroaro 2017-11-19 06:48
wh0cd11117 buy bactrim antibiotic: http://bactrim02.us.com bactrim http://bactrim02.us.com
Quote
 
 
0 #1295 fy05jaleMichaelZendy 2017-11-19 06:40
wh0cd2912693 generic cymbalta online: http://genericcymbalta.gb.net cialis: http://cialisprice.gb.net adalat: http://buyadalat.work fluoxetine 30 mg: http://buyfluoxetine.gb.net abilify cost: http://buyabilify.store advair: http://buyadvair.work strattera: http://strattera.zone cialis 100 mg: http://buycialis.gb.net
Quote
 
 
0 #1294 pzh5lqqfCharlesCiz 2017-11-19 06:35
wh0cd1945501 albenza cost: http://albendazole.tools phenergan: http://phenergan.world clomid: http://buyclomid.work wellbutrin: http://buywellbutrin.gb.net abilify: http://buyabilify.gb.net metformin: http://metformin.news acyclovir: http://buyacyclovir.store motilium domperidone: http://motilium.news elocon: http://elocon.gb.net
Quote
 
 
0 #1293 n2ukvzjeBrettDew 2017-11-19 05:57
wh0cd978309 sildenafil buy online: http://sildenafil01.us.org sildenafil online pharmacy http://sildenafil01.us.org
Quote
 
 
0 #1292 q9kzkhn1MichaelZendy 2017-11-19 05:04
wh0cd1461905 citalopram 20mg: http://citalopramhbr.store buy seroquel: http://buyseroquel.store strattera: http://strattera.zone generic vpxl: http://buyvpxl.shop buy levitra: http://buy-levitra.reisen sildenafil 100mg price: http://sildenafil.tools cymbalta 60 mg price: http://genericcymbalta.gb.net rimonabant: http://rimonabant.gb.net cost for viagra: http://viagraonline.directory
Quote
 
 
0 #1291 s6uzpge0CharlesCiz 2017-11-19 04:04
wh0cd494713 prozac 10 mg: http://prozac02.us.org prozac http://prozac02.us.org lisinopril hctz: http://lisinopril03.us.org lisinopril hctz http://lisinopril03.us.org prednisolone 40mg: http://prednisolone02.us.org Prednisolone http://prednisolone02.us.org Generic Stromectol: http://stromectol02.us.com stromectol http://stromectol02.us.com metformin: http://metformin02.us.com metformin visa http://metformin02.us.com
Quote
 
 
0 #1290 w8kjdkiyMichaelZendy 2017-11-19 03:39
wh0cd2912693 bupropion: http://bupropion.fail atenolol medication: http://atenolol.gb.net buy inderal: http://buyinderal.reisen citalopram: http://citalopramhbr.store provera: http://provera.tools tadacip cipla: http://buy-tadacip.work suhagra: http://suhagra.gb.net toradol: http://toradol.gb.net albendazole: http://albendazole.gb.net
Quote
 

Bình luận


Mã bảo mật
Tạo mã mới

Tham vọng Chủ nghĩa Xét lại của Trung Quốc tại Đông Nam Á và Vết đen Tranh chấp Biển Đông

Tham vọng Chủ nghĩa Xét lại của Trung Quốc tại Đông Nam Á và Vết đen Tranh chấp Biển Đông

Trong 20 năm qua, Bắc Kinh đã gặt hái được một số thành công trong việc thay đổi hiện trạng khu vực bằng chính sách láng giềng tốt. Nhưng rắc rối trong vấn đề Biển Đông dường như lại ngăn cản quá trình thực hiện những tham vọng của chủ nghĩa xét lại đối với khu vực trong những thập kỷ tới.

Đọc tiếp...

Các tranh luận chiến lược và sự mơ hồ trong nội bộ Trung Quốc về vấn đề Biển Đông

Các tranh luận chiến lược và sự mơ hồ trong nội bộ Trung Quốc  về vấn đề Biển Đông

Bản sắc kép của Trung Quốc là nguyên nhân cho  các tranh luận và mơ hồ về chiến lược trong nội bộ về vấn đề Biển Đông. Thêm vào đó, Trung Quốc chưa xác định liệu rằng vấn đề Biển Đông có thuộc lợi ích quốc gia cốt lõi của mình hay không cũng như chưa giải quyết được câu hỏi về thứ tự ưu tiên giữa các yêu sách trên Biển Đông và quan hệ Trung – Mỹ.

Đọc tiếp...

Quan điểm của Luật pháp Quốc tế về Các Thực thể Đảo và Bãi cạn Nửa nổi Nửa chìm ở Biển Đông

Quan điểm của Luật pháp Quốc tế về Các Thực thể Đảo và Bãi cạn Nửa nổi Nửa chìm ở Biển Đông

Nhiều thực thể đảo (đảo/đá) và bãi cạn nửa nổi nửa chìm (đá ngầm, bãi cạn) ở Biển Đông từ lâu là đối tượng chú ý và tranh chấp của các nước khu vực. Bài viết sẽ tập trung vào hai vấn đề chính: (a) các quốc gia ven biển đã tuyên bố và hành động như thế nào đối với các thực thể đảo ở Biển Đông; (b) và một số đánh giá về địa vị pháp lý các thực thể này.

Đọc tiếp...

Chiến lược của Anh tại châu Á: Một vài nguyên tắc nền tảng

Chiến lược của Anh tại châu Á: Một vài nguyên tắc nền tảng

Trong thời điểm mà cạnh tranh địa chính trị và chuyển giao quyền lực ở châu Á – Thái Bình Dương đang ngày càng gay gắt, lợi ích quốc gia của Anh không nên chỉ gói gọn trong việc theo chân các đồng minh quyền lực nhất mà phải đảm bảo rằng lợi ích của họ sẽ không ảnh hưởng tới lợi ích nền tảng của các quốc gia đồng minh.

Đọc tiếp...

Tại sao nước Pháp phải chú ý tới Biển Đông?

Tại sao nước Pháp phải chú ý tới Biển Đông?

Trước những nguy cơ chiến lược tại Biển Hoa Đông và Biển Đông mà châu Âu, nhất là Pháp đang đối mặt, Pháp buộc phải dành lại sự quan tâm của mình đối với khu vực này.

Đọc tiếp...

CSIS - Kế hoạch hành động về quản lý nghề cá và hợp tác môi trường ở Biển Đông

CSIS - Kế hoạch hành động về quản lý nghề cá  và hợp tác môi trường ở Biển Đông

Kế hoạch hành động về quản lý nghề cá và hợp tác môi trường ở Biển Đông” là sản phẩm đầu tiên của Nhóm chuyên gia về Biển Đông do Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Mỹ (CSIS) điều phối. Mục đích của Bản Kế hoạch này là cung cấp một mô hình hợp tác khả thi cho các nước yêu sách ở Biển Đông về quản lý tranh chấp biển.

Đọc tiếp...

Đâu là cách thức đối phó với chiến thuật “vùng xám” của Trung Quốc trên Biển Đông?

Đâu là cách thức đối phó với chiến thuật “vùng xám” của Trung Quốc trên Biển Đông?

Indonesia và Việt Nam cho thấy rằng có thể phân chia rạch ròi giữa việc cương quyết bảo vệ chủ quyền và quyền của một nước trên Biển Đông. Đã đến lúc Manila và Kuala Lumpur phải học hỏi từ những người hàng xóm của mình về cách đứng lên chống lại các chiến thuật “vùng xám” của Bắc Kinh thông qua một quyết tâm được thể hiện rõ ràng.

Đọc tiếp...

Kế hoạch đánh chiếm Biển Đông của Trung Quốc

Kế hoạch đánh chiếm Biển Đông của Trung Quốc

Năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn đã kêu gọi đất nước sẵn sàng cho một cuộc "chiến tranh nhân dân" trên biển. Các nhà lãnh đạo khu vực và Washington không được xem nhẹ những phát ngôn của Thường Vạn Toàn.

Đọc tiếp...

Dè chừng sức mạnh thủy lôi của Hải quân Mỹ

Dè chừng sức mạnh thủy lôi của Hải quân Mỹ

Mìn được coi là “ninja” trong các cuộc chiến tranh, bởi tính chất thầm lặng, chí mạng và có phần khủng khiếp của nó. Vũ khí thầm lặng này không chỉ hiệu quả trong việc gây ra những thiệt hại nặng nề mà còn reo rắc nỗi sợ hãi và bất ổn.

Đọc tiếp...

Những thăng trầm của cơ chế giải quyết tranh chấp theo UNCLOS

Những thăng trầm của cơ chế giải quyết tranh chấp theo UNCLOS

Bài viết này sẽ xem xét phạm vi và các hạn chế trong việc giải thích cơ chế giải quyết tranh, đặc biệt là trong Vụ kiện ra Tòa Trọng tài về Biển Đông. Nghiên cứu sẽ đặt ra câu hỏi về phạm vi của cơ chế giải quyết tranh chấp theo phần XV của UNCLOS và hiệu quả của việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông.

Đọc tiếp...

Philippines đối mặt với thực tế mới ở Biển Đông

Philippines đối mặt với thực tế mới ở Biển Đông

Cách duy nhất mà Philippines có thể đối phó với Trung Quốc là phải tăng cường các mối liên minh của mình, không chỉ là quan hệ với Mỹ. Philippines có các mối quan hệ kinh tế mạnh mẽ với Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc và nhiều nước khác.

Đọc tiếp...

Không có Brexit từ Biển Đông

Không có Brexit từ Biển Đông

Những tuyên bố gần đây của các quan chức cấp cao Anh liên quan đến việc triển khai tàu chiến của nước này tới vùng Biển Đông tất nhiên đã gây ra một phản ứng mạnh mẽ từ Trung Quốc. Tuy nhiên không giống như Mỹ, Anh không có chương trình tự do hàng hải.

Đọc tiếp...

Không có COC thực chất?

Không có COC thực chất?

Trung Quốc có thể sẽ chấp nhận COC một khi họ thành công trong việc đạt được mục tiêu của mình trên Biển Đông. Đến lúc đó, COC sẽ thực sự chẳng còn ý nghĩa.

Đọc tiếp...

Đánh giá về Dự thảo khung COC ASEAN-Trung Quốc

Đánh giá về Dự thảo khung COC ASEAN-Trung Quốc

Ngày 6/8/2017 tại Manila, Ngoại trưởng các nước ASEAN và Trung Quốc đã thông qua dự thảo khung COC. Nội dung của dự thảo khung và ý nghĩa đằng sau một số ngôn từ được sử dụng là gì? Những nội dung nào còn chưa được đề cập?

Đọc tiếp...

Năm trụ cột chiến lược của Mỹ tại Biển Đông

Năm trụ cột chiến lược của Mỹ tại Biển Đông

Chiến lược của Mỹ tại Biển Đông nên được triển khai dựa vào 5 trụ cột chính sau đây: luật pháp quốc tế, chính sách ngăn chặn, chính sách khuyến khích, cam kết ngoại giao và tập trung vào việc lấy ASEAN làm trung tâm.

Đọc tiếp...

ASEAN không nên rơi vào cái bẫy của Trung Quốc trên Biển Đông

ASEAN không nên rơi vào cái bẫy của Trung Quốc trên Biển Đông

Một COC mang tính ràng buộc về mặt pháp lý sẽ không nằm trong lợi ích của Trung Quốc. Họ sẽ không thể tự do tiến hành hoạt động ở những nơi mà họ đang can dự ở Trường Sa.

Đọc tiếp...

Các biện pháp xây dựng lòng tin trên biển ở Biển Đông

Các biện pháp xây dựng lòng tin trên biển ở Biển Đông

Bài viết đánh giá sự phát triển và hiệu quả các biện pháp xây dựng lòng tin trên biển nhằm đảm bảo an toàn và hoạt động lưu thông trên biển ở khu vực, giảm thiểu căng thẳng và ngăn ngừa xung đột. Cụ thể, tác giả sẽ phân tích các hiệp định đa phương ràng buộc LOSC, COLREG, hiệp định đa phương không ràng buộc CUES cũng như các hiệp định song phương giữa Mỹ và Trung Quốc.

Đọc tiếp...

Mối nguy hại từ phát triển chung Trung Quốc - Philippines trên Biển Đông

Mối nguy hại từ phát triển chung Trung Quốc - Philippines trên Biển Đông

Bất chấp sự lạc quan của Duterte về các cơ hội trước mắt, vốn được Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhắc lại trong chuyến thăm của ông tới Manila vừa qua, điều này che đậy những rủi ro nghiêm trọng liên quan đến quá khứ, bối cảnh hiện tại và tương lai gần.

Đọc tiếp...

Vũ trang hóa ranh giới hàng hải của Trung Quốc

Vũ trang hóa ranh giới hàng hải của Trung Quốc

Mặc dù có nhiều phân tích cho rằng, giới lãnh đạo Trung Quốc đã lựa chọn các lực lượng phi dân sự trong các cuộc đụng độ, đối đầu trên biển. Tuy nhiên, bài viết này lại đưa ra những phân tích và dự đoạn một xu hướng khác hoàn toàn.

Đọc tiếp...

Lực lượng biển thứ ba, Dân quân Vũ trang Biển Trung Quốc: Gắn kết chặt chẽ với PLA

Lực lượng biển thứ ba, Dân quân Vũ trang Biển Trung Quốc: Gắn kết chặt chẽ với PLA

Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc hoạt động như Lực lượng biển thứ ba của nước này, và đã tham gia vào nhiều vụ va chạm tại các vùng nước tranh chấp. Điều cần thiết cho giới hoạch định chính sách của các bên là phải nắm bắt được vai trò của tổ chức này trong Quân đội Trung Quốc .

Đọc tiếp...

Chặng đường dài của ASEAN hướng tới Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông

Chặng đường dài của ASEAN hướng tới Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông

Nếu lấy quá khứ làm phần mở đầu, việc Trung Quốc coi thường phán quyết và liên tục quân sự hóa các cấu trúc địa hình ở Biển Đông đồng nghĩa với việc chặng đường dài của ASEAN hướng tới một Bộ quy tắc ứng xử (COC) vẫn sẽ bị kéo dài.

Đọc tiếp...

Thực tiễn Quốc gia ở Đông Nam Á: Tiềm năng hợp tác giữa các bên yêu sách trong tranh chấp Biển Đông

Thực tiễn Quốc gia ở Đông Nam Á: Tiềm năng hợp tác giữa các bên yêu sách trong tranh chấp Biển Đông

Mặc dù triển vọng giải quyết tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ là rất thấp, nhưng những bất đồng về chủ quyền lãnh thổ không nhất thiết phải song hành cùng với việc quản lý tranh chấp Biển Đông. Thực tiễn quốc gia ở Đông Nam Á đã chứng minh điều này.

Đọc tiếp...

Tham vọng của Trung Quốc về vấn đề biển Đông: Một trật tự hàng hải hợp pháp liệu có khả thi?

Tham vọng của Trung Quốc về vấn đề biển Đông: Một trật tự hàng hải hợp pháp liệu có khả thi?

Tầm quan trọng của khu vực biển Đông từ xưa đến nay thể hiện sự cấp thiết trong việc thành lập nên một cơ chế chính trị đảm bảo an ninh và thiết lập trật tự hàng hải, nhưng nỗ lực này đã bị cản trở bởi các cuộc xung đột dân tộc, sự cạnh tranh các chiến lược trên biển và sự mất lòng tin giữa các quốc gia.

Đọc tiếp...

Châu Á Thái Bình Dương trong nhiệm kỳ Tổng thống Trump

Châu Á Thái Bình Dương trong nhiệm kỳ Tổng thống Trump

Tờ Các Vấn đề Biển (Maritime Issues) đã tiến hành cuộc phỏng vấn với bà Bonnie S. Glaser, cố vấn cấp cao về châu Á kiêm Giám đốc Chương trình Nghiên cứu Sức mạnh Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Mỹ (CSIS) về các vấn đề liên quan tới Châu Á – Thái Bình Dương trong nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump. Nghiên cứu Biển Đông xin giới thiệu toàn văn bản dịch.

Đọc tiếp...

Tầm quan trọng của giải quyết tranh chấp Biển Đông đối với hòa bình thế giới

Tầm quan trọng của giải quyết tranh chấp Biển Đông đối với hòa bình thế giới

Biển Đông đã nổi lên như một điểm nóng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nếu xung đột xảy ra, tác động không chỉ đối với khu vực mà còn đối với toàn cầu. Cần có các hành động cụ thể để quản lý căng thẳng, trước hết là cam kết của Trung Quốc về phi quân sự hóa các đảo tranh chấp và chấm dứt thay đổi nguyên trạng, các bên cần nhanh chóng tiến tới ký kết bộ quy tắc ứng xử COC.

Đọc tiếp...

Trung Quốc vẫn chưa thắng trên Biển Đông

Trung Quốc vẫn chưa thắng trên Biển Đông

Nhiều ngưởi tin rằng, Trung Quốc đang nắm lợi thế ở Biển Đông. Tuy nhiên, xem xét kỹ hơn thì thấy Trung Quốc còn rất xa mới có thể hoàn thành được những mục tiêu của mình – thậm chí Trung Quốc còn có một số thất bại nghiêm trọng.

Đọc tiếp...

Cách thức để Mỹ ngăn chặn bước tiến trên biển của Trung Quốc: Chuyển hướng Chính sách

Cách thức để Mỹ ngăn chặn bước tiến trên biển của Trung Quốc: Chuyển hướng Chính sách

Nước Mỹ cần cảnh báo Trung Quốc rằng nếu nước này còn tiếp tục thực hiện các hành động hung hăng trên Biển Đông thì Mỹ sẽ từ bỏ quan điểm trung lập và trợ giúp các quốc gia khác trong khu vực bảo vệ các yêu sách của mình.

Đọc tiếp...

Ván bài ASEAN: Thách thức Biển Đông đối với Sự tự quyết và Thể chế

Ván bài ASEAN: Thách thức Biển Đông đối với Sự tự quyết và Thể chế

Biển Đông có những lợi ích quan trọng đối với tất cả các bên liên quan. ASEAN cũng không là ngoại lệ. Trên cơ sở đó, bài viết này xem xét các nguy cơ trong tranh chấp Biển Đông đối với ASEAN, đặc biệt chú trọng đến các lợi ích và hạn chế của tổ chức này. 

Đọc tiếp...

Khi các luật sư giỏi viết sai lịch sử: các bằng chứng thiếu tin cậy và tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông

Khi các luật sư giỏi viết sai lịch sử: các bằng chứng thiếu tin cậy và tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông

Bốn mươi năm thảo luận và tranh cãi về tranh chấp lãnh thổ Biển Đông đã bị bóp méo theo hướng câu chuyện của Trung Quốc mà ít dựa trên cơ sở trên thực tế. Điều này đã đưa đến những hệ lụy vượt ra ngoài khuôn khổ của giới học thuật, tác động đến cấp cao nhất của giới hoạch định chính sách. Đây là thời điểm để thế hệ các chuyên gia pháp lý mới xem xét lại các bằng chứng và đưa đến những kết luận mới.

Đọc tiếp...

Năm sắc thái của chiến lược “Vùng không phân định trắng đen” của Trung Quốc

Năm sắc thái của chiến lược “Vùng không phân định trắng đen” của Trung Quốc

Theo thời gian, chiến thuật “vùng không phân định trắng đen” đã đi theo hướng “bớt trắng thêm đen”, mang tính cưỡng ép hơn sau khi Bắc Kinh công bố “đường 9 đoạn” vào năm 2009. “Ngoại giao nụ cười” mang nhiều yếu tố “trắng” được thay thế bằng “ngoại giao cây gậy nhỏ”.

Đọc tiếp...
More:

Ngôn ngữ

NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG

Joomla Slide Menu by DART Creations

Tìm kiếm

Học bổng Biển Đông

           

          

HỘI THẢO QUỐC GIA, QUỐC TẾ

Philippin kiện Trung Quốc

 

 

TÀI LIỆU ĐẶC BIỆT

ĐANG TRỰC TUYẾN

Hiện có 11604 khách Trực tuyến

Đăng nhậpĐăng ký nhận tin