25 - 2 - 2018 | 8:48
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home NGHIÊN CỨU NƯỚC NGOÀI Lực lượng biển thứ ba, Dân quân Vũ trang Biển Trung Quốc: Gắn kết chặt chẽ với PLA

Lực lượng biển thứ ba, Dân quân Vũ trang Biển Trung Quốc: Gắn kết chặt chẽ với PLA

Email In PDF.

Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc hoạt động như Lực lượng biển thứ ba của nước này, và đã tham gia vào nhiều vụ va chạm tại các vùng nước tranh chấp. Điều cần thiết cho giới hoạch định chính sách của các bên là phải nắm bắt được vai trò của tổ chức này trong Quân đội Trung Quốc .


Tóm tắt:

Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc hoạt động như Lực lượng biển thứ ba của nước này, và đã tham gia vào nhiều vụ va chạm tại các vùng nước tranh chấp. Điều cần thiết cho giới hoạch định chính sách của các bên là phải nắm bắt được vai trò của tổ chức này trong Quân đội Trung Quốc (PLA). Báo chí mở Trung Quốc cũng hé lộ một khối lượng lớn thông tin về hoạt động của tổ chức này, gồm cả tiến hành độc lập hoặc phối hợp với PLA. Báo cáo này làm rõ định dạng, tổ chức, mối liên hệ giữa Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc với PLA dưới vai trò lực lượng dự bị, hoặc hoạt động hỗ trợ song song.

Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc là một cấu thành không nằm trong Lực lượng Vũ trang Nhân dân (PAF), nhưng được tổ chức, chỉ huy trực tiếp bởi các Bộ Chỉ huy Quân sự Địa phương của PLA. Việc xây dựng cơ cấu Dân quân Vũ trang biển tách biệt, nhưng hoạt động hỗ trợ PLA cho phép Trung Quốc triển khai mô hình, “phòng thủ liên hợp Quân đội, Cảnh sát, và Dân binh”. Tác giả cho rằng, có thể coi lực lượng này là “Dân quân Hàng hải thuộc Lực lượng Vũ trang Nhân dân” Trung Quốc (PAFMM).

Một số điểm chính

1-Các đơn vị hàng đầu của Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc đã đóng vai trò tiên phong tạo áp lực trong các vụ va chạm, xung đột nhỏ với các nhân tố hàng hải nước ngoài trên toàn bộ Biển Đông.

2-Tổ chức Dân quân Vũ trang biển là một cấu thành quan trọng của Lực lượng Vũ trang Trung Quốc, và cũng là một phần của cái gọi là “Hệ thống các Lực lượng Vũ trang Nhân dân”.

3-Lực lượng Dân quân Vũ trang Biển Trung Quốc có tên gọi chính xác nhất là Lực lượng Hải quân thứ ba của Trung Quốc.

4-Việc tham gia của lực lượng Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc vào các vụ đụng độ, khiêu khích trên vùng biển quốc tế là được thực hiện theo sự chỉ đạo của PLA, trong một số trường hợp là theo lệnh chỉ huy tạm thời của Lực lượng Chấp pháp biển Trung Quốc (Maritime Law Enforcement).

5-Lực lượng Dân quân Vũ trang biển là lực lượng do nhà nước Trung Quốc xây dựng, quản lý, kiểm soát hoạt động, dưới sự chỉ huy trực tiếp của quân đội để thực hiện các hoạt động do chính phủ Trung Quốc bảo trợ.

Chỉ huy và kiểm soát

Trung Quốc tự hào có đội tàu cá lớn nhất thế giới. Một phần trong số hàng nghìn tàu cá, hàng chục nghìn ngư công làm việc trên các tàu cá này, hay trong các ngành công nghiệp liên quan đã được đưa vào danh sách Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc. Đây là tổ chức vũ trang quần chúng, chủ yếu gồm những người đi biển làm trong lĩnh vực kinh tế dân sự. Trung Quốc tổ chức đào tạo để có thể huy động những người này vào việc bảo vệ, thúc đẩy các yêu sách lãnh thổ, “các quyền và lợi ích biển”, và hỗ trợ hải quân PLA trong thời gian xảy ra chiến tranh.

Lực lượng Vũ trang Nhân dân Trung Quốc bao gồm Quân đội (PLA), Cảnh sát Vũ trang (PAP), và lực lượng dân quân, trong đó có Dân quân Vũ trang biển. Với tư cách là tổ chức dân sự, các thành viên Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc vẫn duy trì công việc thường ngày của họ, trong khi tham gia vào các hoạt động đào tạo theo lịch trình, thực thi các yêu cầu đối với nhiều hoạt động khac nhau do nhà nước Trung Quốc bảo trợ. Để hiểu một cách đầy đủ về tổ chức Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc, điều quan trọng là cần đánh giá rõ mối liên hệ rộng khắp trên phương diện thể chế giữa tổ chức này và PLA.

Việc xây dựng lực lượng dân quân thường liên quan đến một hệ thống riêng biệt trong lực lượng vũ trang Trung Quốc, và được gọi là “Hệ thống Dân quân Tự vệ”. Khi chính thức mô tả công khai gần đây, Sách trắng Quốc phòng Trung Quốc năm 2013 khẳng định, tổ chức dân quân đóng vai trò như một “lực lượng hỗ trợ và dự phòng của PLA”. Tuy nhiên, đây không phải là lực lượng dự bị động viên của PLA, dù họ cũng nằm trong hệ thống lực lượng dự bị.

Nhiều bài viết tiếng Trung đáng tin cậy thường đề cập tổ chức này với tư cách là “Dân quân Trung Quốc”, một lực lượng dự phòng có vai trò tồn tại song song và hỗ trợ PLA. Điều đó cũng có nghĩa, lực lựng Dân quân Trung Quốc có các trách nhiệm như: Thứ nhất, hỗ trợ PLA bảo vệ Trung Quốc khỏi các mối đe dọa từ bên ngoài; Thứ hai, hỗ trợ lực lượng an ninh nội địa trong việc đảm bảo ổn định xã hội, cũng như tham gia cứu trợ khi thiên tai xảy ra.

Tuy tách biệt khỏi các lực lượng vũ trang Trung Quốc, nhưng tổ chức Dân quân có kết cấu mang tính quân sự, và được tổ chức, điều hành trực tiếp bởi các Bộ Chỉ huy Quân sự địa phương. Do đó, lực lượng Dân quân chịu sự chi phối của một “Hệ thống trách nhiệm kép”, gồm chỉ đạo của cả cơ quan dân sự và quân sự.

Về cơ bản, Dân quân Trung Quốc là lực lượng địa phương, được tổ chức, tài trợ hoạt động bởi chính quyền các tỉnh, nhằm hỗ trợ nỗ lực quốc phòng của trung ương. Quy định chính sách về hoạt động của lực lượng Dân quân Tự vệ địa phương Trung Quốc do Cục Dự bị Động viên thuộc Quân ủy Trung ương Trung Quốc soạn thảo và ban hành, được Tổng Tham mưu trưởng của PLA chỉ đạo.

Ban chỉ huy quân sự địa phương cấp tỉnh của Trung Quốc sẽ đề đạt yêu cầu về lực lượng dân quân tự vệ lên cơ quan Đảng/Chính quyền cấp tỉnh, sau đó đưa việc tài trợ, xây dựng lực lượng này trong kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Cơ quan này cũng sẽ tiếp tục tổ chức, huấn luyện, và đào tạo các đơn vị dân quân tự vệ thuộc thẩm quyền quản lý. Khi có đề nghị, một số tổ chức liên quan trong lĩnh vực hàng hải của Trung Quốc cũng giúp đỡ các cơ quan quân sự, dân sự địa phương trong việc xây dựng lực lượng dân quân vũ trang. Ví dụ, Cục Cảnh sát biển Trung Quốc thường cung cấp các hướng dẫn, huấn luyện về kỹ thuật và an toàn cho lực lượng dân quân.

Chính quyền trung ương Trung Quốc hỗ trợ về kinh phí hoạt động cho lực lượng này, trong khi chính quyền địa phương đảm bảo trực tiếp về lương bổng, phí tổn huấn luyện hoặc thực hiện nhiệm vụ. Khi cần, chính quyền địa phương Trung Quốc sẽ đề nghị điều động các đơn vị dân quân để hỗ trợ nhân lực trong các trường hợp khẩn cấp, như sự cố, thiên tai, hoạt động chấp pháp, hay cứu hộ. Qúa trình phối hợp ngang này đòi hỏi các lãnh đạo dân sự và quân sự địa phương Trung Quốc phải hợp tác với nhau trong việc xây dựng tổ chức dân quân tự vệ của họ.

Ban Chỉ huy Quân sự tại các địa phương của Trung Quốc là đầu mối kết nối Lực lượng Dân quân với chuỗi chỉ huy của PLA. Lực lượng Dân quân Trung Quốc cũng được chia ra làm dân quân cấp tỉnh và cấp địa phương trực thuộc. Ban Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh sử dụng các sĩ quan tại ngũ để chỉ đạo Lực lượng Dân quân của họ trong nhiệm vụ cơ động và tổ chức, trong khi ở cấp địa phương trực thuộc, việc này do các cán bộ dân sự hưởng lương, hoặc cán bộ kiêm nhiệm thực hiện. Ban Chỉ huy Quân sự địa phương cũng là cơ sở để Lực lượng Dân quân Trung Quốc tương tác trực tiếp với các cấp chỉ huy của PLA về những quy định cơ bản như tuyển dụng, kế hoạch, tổ chức, huấn luyện, và triển khai chính sách.

Việc Trung Quốc xác định tổ chức Dân quân không nằm trong cấu trúc của Lực lượng Vũ trang nước này cho thấy, Bắc Kinh đang thực hành một chiến thuật phòng thủ liên hợp với sự tham gia của cả Quân đội, Cảnh sát, và Dân quân Vũ trang. Trên biển, mô hình này bao gồm, “phòng thủ liên hợp giữa Hải quân PLA, các Lực lượng Chấp pháp biển, và lực lượng Dân quân Vũ trang biển”. Trách nhiệm quản lý hệ thống phòng thủ liên hợp này thuộc về ban chỉ huy PLA tại các khu vực biên giới và vùng ven biển, như Ban Chỉ huy tại cái gọi là thành phố “Tam Sa”, đóng trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa.

Đây là cố gắng của PLA trong việc hợp nhất và phối hợp các lực lượng địa phương, như Dân quân biển với các Lực lượng vũ trang khác để triển khai nhiệm vụ tác chiến liên hợp. Điều này cho phép PLA ghép các lực lượng địa phương vào hoạt động quy mô lớn hơn, tạo hiệu quả trong phối hợp hoạt động giữa PLA và Lực lượng Dân quân Vũ trang Trung Quốc. Do đó, ngoài được PLA huấn luyện trực tiếp, tàu của Dân quân Vũ trang biển còn được tham gia diễn tập chung với các tàu của Hải quân PLA và Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trung Quốc. Để đảm bảo hiệu quả hoạt động, chính quyền địa phương Trung Quốc đã cung cấp cho các thành viên Dân quân Vũ trang nhiều lợi ích như lương bổng, trợ cấp xã hội theo thâm niên công tác.

Dân quân Vũ trang Trung Quốc được xây dựng nhằm hỗ trợ các nhiệm vụ cụ thể của PLA. Ví dụ, các Phân đội Dân quân Vũ trang biển chuyên nghiệp được xây dựng cùng với Lực lượng Quân sự Địa phương và Hải quân PLA, và được huấn luyện đặc biệt để có thể hỗ trợ hoạt động tác chiến của Hải quân Trung Quốc. Các đơn vị dân quân này thường tuyển dụng cựu binh hải quân vào biên chế, cũng như liên hệ chặt chẽ với hải quân PLA, và có thể tham gia vào các kế hoạch tác chiến quy mô.

Lãnh đạo Trung Quốc hiểu rõ giá trị tình trạng mập mờ danh tính của lực lượng Dân quân Vũ trang biển. Về mặt kỹ thuật, việc đặt dân quân vũ trang không trực tiếp thuộc PLA cho phép Trung Quốc sử dụng lực lượng này cả trong nhiệm vụ trấn áp bạo động và bất ổn xã hội. Ngoài ra, Lực lượng Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc còn đang có bước chuyển lớn trong việc hỗ trợ đảm bảo các lợi ích quốc gia, yêu sách hàng hải của Bắc Kinh. Cách thức tổ chức này phép Lực lượng Dân quân Trung Quốc tham gia vào các hoạt động có liên quan, nhưng không gây phương hại tới hình ảnh của PLA, hoặc đẩy căng thẳng leo thang.

Truyền thông từng đề cập nhiều tới việc Trung Quốc sử dụng Lực lượng Dân quân Vũ trang biển nhằm hỗ trợ chiến lược “ba cuộc chiến/ Three Warefares”. Lực lượng này có thể sử dụng “danh nghĩa dân sự nhằm phổ biến tư duy, tạo sự quan tâm xã hội với việc bảo vệ quyền lợi hàng hải, cũng như thể hiện sự tự tin, thống nhất của toàn thể dân chúng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hàng hải” của Trung Quốc. Ngoài ra, thành viên Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc còn có thể từ chối trách nhiệm quân sự khi cần giải thích chính sách, hướng dẫn dư luận xã hội trong các vấn đề hàng hải. Việc có một Lực lượng biển thứ ba không hé lộ danh tính, nhưng hỗ trợ các hoạt động của PLA đã là động cơ chủ yếu để Trung Quốc duy trì lực lượng này, dù trên một số phương diện, họ đã thể hiện thô bạo và thiếu chuyên nghiệp.

Như vậy, Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc đã tham gia vào các hoạt động quốc phòng cơ động, và nhận chỉ đạo đồng thời cả từ cơ quan dân sự, và quân sự địa phương Trung Quốc. Đây là cấu trúc duy nhất của lực lượng vũ trang Trung Quốc dù riêng biệt nhưng lại có liên quan trực tiếp tới PLA.

Bản chất kiểm soát của PLA và các vụ va chạm cụ thể

Trên thực địa, Quân đội Trung Quốc (PLA) kiểm soát và chỉ đạo hoạt động của lực lượng Dân quân Vũ trang biển (People’ Armed Forces Maritime Militia /PAFMM) theo thời gian thực. Mỹ, các đồng minh và đối tác an ninh có lý do để quan ngại về sự dính líu của PLA vào hoạt động của Lực lượng này. Do hệ thống song trùng trách nhiệm, hoạt động triển khai nhiệm vụ của Dân quân Vũ trang Biển Trung Quốc nhận được chỉ đạo thống nhất từ cả chính quyền dân sự và các ban chỉ huy quân sự tại các địa phương của Trung Quốc.

Trong nhiều trường hợp, hành động của Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc trong các vụ va chạm với bên ngoài xảy ra dưới chuỗi kiểm soát, chỉ huy, hoặc ít nhất có sự giám sát chặt chẽ của PLA. Hơn nữa, một số đơn vị hàng đầu của lực lượng này có vẻ đang được tăng cường chuyên nghiệp hóa và quân sự hóa, họ nhận lương dù không tiến hành đánh bắt, hoặc hoạt động kinh tế dân sự khác. Xu hướng này giúp PLA dễ dàng hơn trong việc kiểm soát, quản lý, huấn luyện Lực lượng Dân quân Vũ trang biển.  Chưa kể sau tiến hành cải cách quân đội, Trung Quốc còn ưu tiên tuyển dụng các quân nhân giải ngũ để nâng cao năng lực cho Dân quân Vũ trang biển. Phương thức này được Trung Quốc tiến hành triển khai cả ở Biển Đông, Hoa Đông, và Hoàng Hải

Tổ chức Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc đã triển khai nhiều hoạt động với sự cho phép, giám sát của PLA. Như các hoạt động đánh bắt, đối phó với bão biển, hỗ trợ Cảnh sát biển tìm kiếm và cứu nạn, hiện diện tại vùng nước tranh chấp, hay tiến hành đẩy, đuổi tàu cá nước ngoài hoạt động trong vùng nước yêu sách được triển khai bởi chính quyền địa phương của Trung Quốc. Ví dụ, tháng 03/2009, Dân quân Vũ trang Biển Trung Quốc tại “Tam Á” đã tham gia trong vụ việc quấy nhiều tàu USNS Impaccable của Mỹ. Tháng 4/2013, Dân quân Vũ trang Biển “Tam Á” tham gia bảo vệ hoạt động khảo sát của Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) tại Nam Tri Tôn. Hay vào tháng 3/2014, lực lượng này cũng tham gia tìm kiếm máy bay MH-370 của Maylaysia bị mất tích.

Vụ việc quấy rối tàu do thám Mỹ USNS Impeccable cũng là một ví dụ phù hợp điển hình. Lực lượng Ngư chính Trung Quốc, dưới sự chỉ đạo của Cục Ngư chính Nam Hải đã cản phá hoạt động khảo sát do tàu Impeccable tiến hành. Trong khi đó, mức độ tham gia của PLA vào việc quấy rối tàu USNS Impeccable không mấy rõ ràng, dù ít nhất có một tàu của Hải quân PLA đã có mặt tại hiện trường xảy ra vụ việc.

Lực lượng Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc cũng tham gia vào nhiều kế hoạch hoạt động, tác chiến được PLA soạn thảo, chỉ đạo, như tại các vụ việc: chiếm phần phía Tây quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974; do thám, tuần tra chủ quyền, và bao vây bãi cạn Cỏ Mây trong tháng 2/2014; đẩy đuổi các tàu Việt Nam tại vùng nước tranh chấp quanh giàn khoan HD 981 của Công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) năm 2014. 

Trong vụ đối đầu giữa Trung Quốc và Philippines tại bãi cạn Scaborough cũng cho thấy, PLA có thể tổ chức, vận động các lực lượng Dân quân biển Trung Quốc. Một số báo cáo từ thành viên các đơn vị Dân quân Vũ trang Biển Trung Quốc tham gia hoạt động tại Scaborough cho thấy, PLA đã phối hợp chỉ đạo, kiểm soát hoạt động của Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc nhằm chiếm thực thể địa lý này từ tay Philippines.

Khi Hải quân Philippines tới Bãi cạn Scaborough vào ngày 10/4/2012, chính dân quân biển Trung Quốc từ cảng Đàm Môn của tỉnh Hải Nam đã cung cấp những báo cáo đầu tiên cho trạm kiểm soát quân sự biên giới đóng tại khu vực. Điều này giúp đánh động lực lượng chấp pháp dân sự Trung Quốc, như Hải giám, hiện là một phần của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trung Quốc, để họ tới hiện trường.

Báo cáo của tổ chức Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc về các sự kiện trên biển được chia sẻ trong các cơ quan lãnh đạo địa phương, Hải quân PLA, và Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trung Quốc. Chỉ trong các năm gần đây, Lực lượng Dân quân biển Đàm môn đã cung cấp được 510 bản tin “tình báo có giá trị”. Trong số 06 tàu cá của Đàm Môn có mặt đầu tiên tại vịnh nước bên trong Bãi cạn Ssaborough, hai chiếc được chỉ huy bởi lãnh đạo các đơn vị Dân quân Vũ trang biển Đàm môn. Chủ của chiếc tàu cá Quỳnh hải 02096 cũng có thể là một thành viên Dân quân Vũ trang biển, và đã chuyển một số tin nhắn cho Trạm Kiểm soát Biên phòng địa phương về diễn biến thực địa, nhận dạng tàu của hải quân Philippine đang tiếp cận là chiếc BRP Gregrio del Pilar. Trạm Kiểm soát này sau đó đã nhanh chóng ra báo cáo vắn, chia sẻ với Hải quân PLA và các lực lượng thực thi pháp luật hàng hải Trung Quốc. Trong khi Chi đội Dân quân Đàm môn được các tàu Ngư chính hộ tống để thoát khỏi vụ đối đầu mới diễn ra, tuy nhiên sau đó họ đã tái tổ chức, cơ động quay lại vùng tiếp giáp của bãi cạn. Đội phó của lực lượng dân quân đã đi cùng để chỉ đạo các đơn vị này từ bên ngoài bãi cạn, và nó gợi ý rằng PLA đã cho phép điều này.

Việc liên lạc giữa các tàu Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc được thực hiện qua các máy thông tin do cơ quan chỉ huy quân sự đề nghị và lắp đặt trên tất cả các tàu này. Để tham gia Dân quân biển, mỗi tàu cá hoặc doanh nghiệp Trung Quốc sẽ phải đáp ứng yêu cầu về năng lực thể hiện, sự tin cậy, và không phải bất kỳ ai cũng đủ tiêu chuẩn thành viên. Các tàu cũng được kiểm tra trang bị máy móc nhằm đảm bảo khả năng giữ liên lạc và phản ứng với các tình huống tại khu vực họ đang hiện diện.

Ngoài ra các nhiệm vụ và huấn luyện, Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc còn thường xuyên cung cấp các báo cáo tình hình, theo kênh quy định của hệ thống chỉ huy các lực lượng vũ trang Trung Quốc, và nó được chia sẻ với các cơ quan khác. Cơ quan Ngư chính Trung Quốc cũng tham gia quá trình chia sẻ thông tin, nhưng yêu cầu báo cáo, trao đổi trực tiếp giữa Dân quân vũ trang biển với các tàu của Ngư chính còn chưa rõ ràng, mang tính tạm thời, hoặc có điều kiện. Dù sao, các lực lượng Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc đã đóng góp các báo cáo thường xuyên liên quan tới các khu vực biên giới hàng hải của Trung Quốc, dù trong tình trạng điều động như thế nào.

Những nhân vật chủ chốt: Đơn vị hàng đầu

Cấu trúc tổ chức của lực lượng Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc (PAFMM) giống như một kim tự tháp lớn với tầng đáy rộng. Phần lớn trong số hàng nghìn nhân lực Dân quân biển và tàu thuyền đảm nhiệm những nhiệm vụ tương đối thông thường, ví dụ hỗ trợ an ninh cơ bản cho cảng, trong các khu vực bờ biển không có liên quan trực tiếp lãnh thổ hoặc hải quân nước ngoài. Một phần nhỏ hoặc các đơn vị tinh anh được giao nhiệm vụ hoạt động xa bờ biển của Đại lục Trung Quốc và giám sát, áp sát đấu tranh với các nhân tố trên biển của nước ngoài nếu cần thiết, cả trong các vụ việc trên biển quốc tế.  Điều này thể hiện rõ trong các bài viết của các lãnh đạo PLA và việc xây dựng các đơn vị thực tế.

Các đơn vị tinh anh này có thể xác định cụ thể vì họ rất khác biệt và có số lượng ít. Đây là những lực lượng tiền tuyến không theo thông lệ mà Mỹ và các đồng minh, đối tác có nhiều khả năng gặp phải nhất tại các vùng biển gần như Hoàng Hải, Hoa Đông, Biển Đông.

Đối với Biển Đông, các đơn vị dẫn đầu nổi tiếng nhất có căn cứ tại tỉnh Hải Nam, tỉnh quản lý phần lớn Biển Đông nếu dựa theo các tuyên bố chính sách của Trung Quốc. Bốn đơn vị Dân quân Vũ trang biển lớn phụ trách chủ yếu hoạt động Dân quân Biển trên Biển Đông của Hải Nam. Đội Dân quân Đơn Châu vẫn hoạt động và phát triển ngày nay, có tiền thân là đại đội dân quân đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến Hoàng Sa năm 1974 khi Trung Quốc chiếm phần phía Tây Hoàng Sa từ Việt nam. Đội dân quân Đàm Môn, được thành lập năm 1985, hỗ trợ hoạt động xây dựng cấu trúc thế hệ đầu trên các thực thể Trung Quốc chiếm đóng tại Truờng Sa như đá Vành Khăn trong những năm 1990, và gần đây đóng vai trò then chốt trong hoạt động chiếm bãi cạn Scaborough năm 2012. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thăm đội dân quân Đàm Môn vào tháng 04/2013. Đội dân quân biển thuộc Thành phố Tam Á có vai trò tiền tuyến trong việc quấy rối hoạt động của tàu Impeccable tháng 03/2009.

Các đơn vị Dân quân biển từ tỉnh Hải Nam, bao gồm các đơn vị then chốt từ Tam Á và Đàm Môn đã tham gia vào vụ việc kéo dài 2 tháng liên quan tới giàn khoan HD 981 đặt tại vùng EEZ của Việt Nam vào năm 2014. Đơn vị mới thành lập gần đây nhất là Đội dân quân biển thành phố “Tam Sa”, đóng căn cứ tại Đảo Phú Lâm, Hoàng Sa, một thành phố cấp quận có nhiệm vụ quản lý các khu vực Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, bãi Macclesfild, và bãi cạn Scaborough, và quần đảo Trường Sa.

Tại "Tam Sa", Trung Quốc đang xây dựng một mô hình mới để phát triển Dân quân vũ trang biển. Đội dân quân thuộc Công ty phát triển Thủy sản Thành phố “Tam Sa” được thành lập để trước hết trở thành lực lượng bán quân sự chuyên nghiệp, sau đó mới là nhiệm vụ đánh cá. Các thành viên Đội Dân quân biển “Tam Sa” từng được chụp ảnh khi đang chuyển các thùng hàng có dán nhãn “vũ khí nhẹ” lên một trong số vài chục tàu lớn mới được trang bị của họ. Tất cả các tàu này đều có gắn vòi rồng cỡ lớn, các thành chống va chạm, và thân tàu được gia cố tăng độ cứng, những đặc điểm rất hữu hiệu cho việc phun nước và va chạm quyết liệt. Các tàu lớn nhất của Đội Dân quân biển Tam Á có chiều dài 59 mét, chiều ngang 9 mét, có tải trọng khoảng 750 tấn. Các tàu nhỏ hơn có tải trọng gần 600 tấn. Tất cả các tàu đều có tải trọng tương đối lớn, và chiều dài lớn tàu tuần tra lớp Parola mà Nhật Bản đang chế tạo cho Philippines. Nhiều tàu mới này được cho là “có nơi đặt vũ khí và trang bị”, và “kho đạn”.

“Tam Sa” đang phát triển vai trò hoạt động xa bờ trong thế “Phòng thủ liên hợp” 3 lớp gồm Hải quân, các Lực lượng Thực thi Phát luật trên biển, và Dân quân vũ trang biển lên một mức độ năng lực tiền tuyến mới, xoay quanh trung tâm chỉ huy trị giá 6 triệu USD. Lực lượng này cũng vận hàng các tiền đồn “Thông tin hóa” ở ít nhất hai đảo trong quần đảo Hoàng Sa, có thể giám sát các vùng biển Gần. Các nhà lãnh đạo PLA đã chỉ ra rằng, những tiền đồn đầu tiên này sẽ được nhân rộng tại Trường Sa, và đã bắt đầu xây dựng trên ba thực thể khác thuộc Hoàng Sa. Đơn vị đồn trú "Tam Sa" đã thiết lập một PAFD tại đá chữ Thập và một đơn vị Dân quân biển tại đá Vành Khăn, báo hiệu sự hiện diện lâu dài của lực lượng Dân quân biển của Trung Quốc tại Trường Sa.

PHỤ LỤC  ẢNH
Conor M. Kenedy và Andrew S. Erickson. Bài viết được đăng trên Viện Nghiên cứu Hàng hải Trung Quốc thuộc Học viện Hải chiến Hoa Kỳ.

Dương Đăng (dịch)

Linh Phan (hiệu đính)

Bài dịch thuộc bản quyền Nghiên cứu Biển Đông. Đề nghị chỉ được dẫn đường link, không đăng lại khi chưa có sự đồng ý của Ban Biên tập.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Comments  

 
0 #2733 Lực lượng biển thứ ba, Dân quân Vũ trang Biển Trung Quốc: Gắn kết chặt chẽ với PLADevin 2018-02-25 07:44
Useful information. Lucky me I discovered your website by accident, and I am shocked
why this coincidence didn't took place in advance! I bookmarked it.


My web blog ... money lender: https://cashmart.com.sg/
Quote
 
 
0 #2732 A babe unpretentious swap to your regularly foodWalteranype 2018-02-21 03:05
And in boundlessness withstand in be au fait ningca.richtig.amsterdam/schoenheit/fettabsaugen-bauch-straffen-kosten-00046.html that no lubricate, ordered styled admissible ones, should be considered a weight-loss food. Coating your salad with unguent can joycue.hadmo.amsterdam/gezond-lichaam/old-scar-removal-cream.html robust up as myriad calories as a latest message of investment ice cream. It’s a vast pauci.suvit.online/anweisungen/fettverbrennung -zu-hause.html spread in search losing greatness, and starting your day.
Quote
 
 
0 #2731 Lực lượng biển thứ ba, Dân quân Vũ trang Biển Trung Quốc: Gắn kết chặt chẽ với PLAMariana 2018-02-15 02:13
best weight loss supplement
weight loss medication: http://regimenforfeit.com/
slimming pills
best new prescription diet pills: http://regimenforfeit.com/
diet pills that really work
Quote
 
 
0 #2730 New TopicLelandSweef 2018-02-04 07:41
Hey there! Do you know if they make any plugins to protect against hackers? I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any recommendations ?
buy viagra online: http://genericviasra.com/
Quote
 
 
0 #2729 Nepot12Zokiw73 2018-01-13 16:31
http://opencu.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-oxytrol-oxybutynin-5mg-sin
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/oxytrol-oxybutynin-como-comprar-en-farmacia-online
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/oxytrol-oxybutynin-como-comprar-en-farmacia-online
oxytrol passport coupons
http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/oxytrol-5mg-en-ligne-moins-cher-commander-livraison-discrete
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/achat-vente-oxytrol-oxybutynin-bon-marche-site-francais-o-249
http://opencu.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-oxytrol-sin-receta-online-principat-d-andorra
Quote
 
 
0 #2728 Cutun32Luset91 2018-01-10 21:53
http://southweddingdreams.com/index.php?do=/blog/139488/order-imiquimod-safely-where-to-purchase-aldara-no-rx/
http://southweddingdreams.com/index.php?do=/blog/143537/discount-imiquimod-5mg-order-online-where-to-buy-aldara-no-rx/
http://southweddingdreams.com/index.php?do=/blog/130620/imiquimod-ligne-baisse-prix-achat-rapide-prix-aldara-5-pharmacie/
https://www.olliesmusic.com/blog/33911/imiquimod-order-order-imiquimod-au/
https://www.olliesmusic.com/blog/30280/cheap-imiquimod-5-mg-order-online-can-i-buy-aldara-fast-shipping/
https://www.olliesmusic.com/blog/33911/imiquimod-order-order-imiquimod-au/
where can i buy imiquimod hong kong
http://southweddingdreams.com/index.php?do=/blog/143537/discount-imiquimod-5mg-order-online-where-to-buy-aldara-no-rx/
https://www.olliesmusic.com/blog/29562/imiquimod-order-online-cheap-imiquimod-generic-online/
Quote
 
 
0 #2727 Epala47Gosam47 2018-01-08 21:27
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/commander-pilule-darifenacin-sur-internet-bon-marche-site-fiable, http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/where-to-buy-darifenacin-15mg-britain http://opencu.com/profiles/blogs/achat-vente-darifenacin-comparatif-enablex-en-ligne http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/darifenacin-15mg-generique-acheter-darifenacin-pour-homme-pas, where to buy darifenacin 01, http://opencu.com/profiles/blogs/new-zealand-cheap-darifenacin-to-buy-buying-darifenacin-online
Quote
 
 
0 #2726 Lực lượng biển thứ ba, Dân quân Vũ trang Biển Trung Quốc: Gắn kết chặt chẽ với PLAJann 2018-01-05 23:43
loans no credit check
payday loans online: http://loansdranz.com/
payday loans no credit check
loans no credit: http://loansdranz.com/
loans no credit
Quote
 
 
0 #2725 Ofogu61Dumil02 2018-01-05 17:20
stavudine 0.625 mg buy
Quote
 
 
0 #2724 olw42u83Aaroncak 2018-01-04 18:12
wh0cd11117 hydrochlorothia zide losartan: http://hydrochlorothia zide.services/ levaquin: http://genericlevaquin.store/ where to buy lisinopril: http://lisinopril.services/ propecia: http://finasteride5mg.store/
Quote
 
 
0 #2723 2voyqpijMichaelZendy 2018-01-04 18:10
wh0cd2429097 Singulair: http://singulairgeneric.us.org/ celebrex discount: http://buycelebrex.us.com/ crestor: http://crestorgeneric.us.com/ generic serpina: http://buyserpina.us.com/ zithromax antibiotics: http://buyzithromax.us.com/ Antibiotic Tetracycline: http://tetracycline365.us.com/ vpxl without prescription: http://buyvpxl.us.org/ Zetia: http://buyzetia.us.com/ prednisolone: http://buyprednisolone.us.com/ cleocin: http://cleocingel.us.org/
Quote
 
 
0 #2722 jdmebgu3Alfredinoky 2018-01-04 17:18
wh0cd2429097 ampicillin sulbactam: http://ampicillinsulbactam.shop/ clomid: http://clomid50mg.store/ eurax without prescription: http://eurax.fun/
Quote
 
 
0 #2721 7lryhwe9MichaelZendy 2018-01-04 16:20
wh0cd978309 singulair: http://singulairgeneric.us.org/ Paxil: http://buypaxil.us.com/ cleocin: http://buycleocin.us.org/ Tadalis Sx: http://buytadalis.us.org/ Serpina: http://buyserpina.us.org/ Prednisolone 40 Mg: http://buyprednisolone.us.com/ serpina without prescription: http://buyserpina.us.com/ citalopram 5mg: http://buycitalopram.us.com/ advair: http://buyadvair.us.com/ cleocin hcl: http://cleocingel.us.org/
Quote
 
 
0 #2720 o3lwfez1MichaelZendy 2018-01-04 16:19
wh0cd978309 crestor medication: http://crestorgeneric.us.com/ SINGULAIR 4MG: http://buysingulair.us.org/ generic singulair price: http://singulairgeneric.us.org/ tetracycline: http://tetracycline2017.us.org/ as example: http://buyadvair.us.com/ motrin price: http://buymotrin.us.com/ Prednisolone: http://buyprednisolone.us.com/ Torsemide 5 Mg: http://buytorsemide.us.org/ torsemide 5 mg: http://buytorsemide.us.com/ cleocin gel: http://buycleocingel.us.org/
Quote
 
 
0 #2719 gur3hr0fKennethroaro 2018-01-04 14:21
wh0cd1945501 toradol price: http://toradolcost.store/ diclofenac sodium 75 mg: http://diclofenac.fun/ tadalis sx: http://tadalis.services/ seroquel online: http://seroquelonline.store/
Quote
 
 
0 #2718 525yp8psBennyoraws 2018-01-04 13:17
wh0cd2912693 bupropion sr 150: http://bupropionsr.store/
Quote
 
 
0 #2717 lcpq35nkCharlesCiz 2018-01-04 12:08
wh0cd11117 toradol: http://toradolonline.store/ sildenafil citrate tablets ip 100 mg: http://sildenafilcitrate.fun/ buy viagra: http://buyviagra.services/ bentyl: http://bentyl.fun/ crestor: http://crestorgeneric.shop/
Quote
 
 
0 #2716 qd9tuub3MichaelZendy 2018-01-04 11:11
wh0cd494713 Clomid: http://buyclomid.us.com/ CLEOCIN: http://buycleocin.us.org/ Cleocin Gel: http://buycleocingel.us.org/ sildenafil citrate tablets 100mg: http://buysildenafil.us.com/ Tetracycline: http://tetracycline365.us.com/ TADALIS SX: http://tadalis.us.org/ Torsemide: http://buytorsemide.us.com/ singulair: http://buysingulair.us.org/ Crestor: http://crestorgeneric.us.com/ buspirone pill: http://buybuspar.us.com/ orlistat alli: http://alli.us.org/ Celebrex: http://buycelebrex.us.com/ PREDNISOLONE: http://buyprednisolone.us.com/ Atomoxetine: http://buystrattera.us.com/
Quote
 
 
0 #2715 gjz1yd7aMichaelZendy 2018-01-04 11:10
wh0cd1945501 tadalis sx: http://tadalis.us.org/ crestor: http://crestorgeneric.us.com/ related site: http://buymotrin.us.com/ more hints: http://buyadvair.us.com/ paxil erectile dysfunction: http://buypaxil.us.com/ buy online 10mg prednisolone: http://buyprednisolone.us.com/
Quote
 
 
0 #2714 ycuds4smKennethroaro 2018-01-04 10:58
wh0cd2912693 crestor: http://crestorgeneric.shop/ wellbutrin: http://wellbutrin150mg.shop/ tadalis sx: http://tadalissx.services/
Quote
 
 
0 #2713 94fcg689Alfredinoky 2018-01-04 09:49
wh0cd2912693 generic albendazole online: http://albendazoleonline.store/ cipro: http://ciproonline.store/ proscar: http://proscaronline.shop/ price of viagra per pill: http://onlineviagra.store/
Quote
 
 
0 #2712 wffydm48MichaelZendy 2018-01-04 09:25
wh0cd494713 cleocin: http://buycleocingel.us.com/ ildenafil citrate: http://buysildenafil.us.com/ tetracycline: http://tetracycline2017.us.org/ celexa: http://buycelexa.us.com/ torsemide 10 mg: http://buytorsemide.us.org/ torsemide brand name: http://buytorsemide.us.com/ advair diskus 500: http://buyadvair.us.com/ motrin price: http://buymotrin.us.com/ celebrex medication: http://buycelebrex.us.com/
Quote
 
 
0 #2711 rbr2etppCharlesCiz 2018-01-04 09:23
wh0cd494713 lisinopril without an rx: http://lisinopril20mg.store/ cialis: http://cialiscost.fun/ propranolol: http://propranololonline.store/ viagra from china: http://genericviagra.fun/ albuterol: http://albuterolipratropium.shop/ elimite: http://elimitecream.shop/ elavil generic: http://amitriptyline25mg.shop/ lisinopril: http://lisinopril.services/
Quote
 
 
0 #2710 eg5grucvMichaelZendy 2018-01-04 09:02
wh0cd494713 Serpina: http://serpina.us.org/ cleocin: http://buycleocin.us.org/ torsemide potassium: http://buytorsemide.us.com/ explained here: http://buycelebrex.us.com/ buy tadalis: http://tadalis.us.org/ clomid: http://buyclomid.us.com/ motrin: http://buymotrin.us.com/ tetracycline 500: http://tetracycline2017.us.org/ advair hfa inhaler: http://buyadvair.us.com/ buy tadalis sx: http://buytadalis.us.org/ ALLI PRICE: http://buyalli.us.com/ generic torsemide: http://buytorsemide.us.org/ zetia drug: http://buyzetia.us.com/ crestor: http://crestorgeneric.us.com/
Quote
 
 
0 #2709 i5b2g9fqCharlesCiz 2018-01-04 06:50
wh0cd2912693 paxil cost: http://paxil.services/ eurax: http://eurax.fun/ our site: http://anafranil.services/
Quote
 
 
0 #2708 i2gkt20mKennethroaro 2018-01-04 06:02
wh0cd1461905 atenolol 50 mg: http://atenolol50mg.store/ levitra: http://cheaplevitra.store/ generic nexium: http://genericnexium.store/ principen: http://ampicillin500mg.shop/ buy inderal: http://inderal.fun/
Quote
 
 
0 #2707 yn1ktzdgBennyoraws 2018-01-04 05:32
wh0cd2429097 viagra: http://cheapviagra.fun/ wellbutrin xl 150 mg: http://wellbutringeneric.shop/ metformin: http://metformin.services/ elocon for eczema: http://eloconsteroidcream.shop/
Quote
 
 
0 #2706 oagkri36MichaelZendy 2018-01-04 05:21
wh0cd11117 singulair depression: http://buysingulair.us.org/ tadalis sx: http://buytadalis.us.org/ cleocin antibiotic: http://cleocingel.us.com/ vpxl: http://buyvpxl.us.org/ cleocin gel: http://buycleocingel.us.org/ buspar: http://buybuspar.us.com/ tetracycline hydrochloride: http://tetracycline2017.us.org/
Quote
 
 
0 #2705 x33kk7p8Alfredinoky 2018-01-04 02:46
wh0cd2429097 generic viagra mastercard: http://viagra100mg.store/ elavil generic: http://amitriptylinehydrochloride.store/
Quote
 
 
0 #2704 nezwe1quAaroncak 2018-01-03 23:01
wh0cd1945501 tadalafil 20 mg: http://tadalafil02.us.org/
Quote
 
 
0 #2703 flglmmd4Alfredinoky 2018-01-03 21:44
wh0cd1945501 elimite: http://elimite.fun/ benicar: http://benicaronline.store/ generic tadalafil: http://generictadalafil.shop/
Quote
 
 
0 #2702 aruxw1i8Bennyoraws 2018-01-03 16:26
wh0cd494713 atarax: http://atarax.fun/
Quote
 
 
0 #2701 n0f5q3dnAlfredinoky 2018-01-03 15:56
wh0cd1461905 revia cost: http://reviacost.store/ cialis: http://genericcialis.fun/ pyridium: http://pyridium.fun/ doxycycline 100mg capsules: http://doxycyclineprice.shop/ doxycycline: http://vibramycin.shop/
Quote
 
 
0 #2700 jvaj5a5aBrettDew 2018-01-03 15:24
wh0cd11117 crestor medication: http://crestorgeneric.us.com/ motrin price: http://buymotrin.us.com/ BUY SERPINA: http://buyserpina.us.org/
Quote
 
 
0 #2699 sbjaxtvxCharlesCiz 2018-01-03 13:12
wh0cd2429097 robaxin: http://robaxinonline.shop/ tretinoin online: http://tretinoinonline.store/ moduretic online: http://moduretic.fun/ viagra: http://howtogetviagra.store/ albenza generic: http://albendazole.fun/ doxycycline: http://doxycyclinehyclate100mg.store/ generic cialis: http://genericcialis.fun/ albendazole: http://albendazoleonline.store/ levitra price: http://levitra.fun/ vasotec: http://vasotec.fun/ safe generic viagra: http://buyviagraonline.services/ advair diskus 250: http://advairdiskus.fun/ viagra soft tabs: http://viagrasoft.services/ lasix 40mg to buy: http://lasix40mg.store/ tenormin 50: http://atenololchlorthalidone.shop/
Quote
 
 
0 #2698 eq92zkscCharlesCiz 2018-01-03 12:31
wh0cd2912693 found here: http://eurax.fun/ cymbalta: http://cymbalta.fun/ atarax: http://atarax.services/ prozac ocd: http://prozacgeneric.store/ finasteride 5mg: http://finasteride5mg.store/
Quote
 
 
0 #2697 rzrjeqniBennyoraws 2018-01-03 10:45
wh0cd11117 atarax: http://atarax.fun/ advair: http://advair.services/ benicar hct: http://benicarhct.shop/ cytotec: http://cytotec.services/
Quote
 
 
0 #2696 Lực lượng biển thứ ba, Dân quân Vũ trang Biển Trung Quốc: Gắn kết chặt chẽ với PLAElva 2018-01-03 10:38
loans online no credit check
online loans: http://loansmart24.com/
payday loans no credit check
online loans direct lenders: http://loansmart24.com/
Quote
 
 
0 #2695 aatt6041BrettDew 2018-01-03 09:35
wh0cd2912693 orlistat alli: http://alli.us.org/ Advair: http://buyadvair.us.com/ cleocin gel: http://buycleocingel.us.org/ ssri citalopram: http://buycitalopram.us.com/ tadalis sx: http://buytadalis.us.org/
Quote
 
 
0 #2694 zssxghn2Kennethroaro 2018-01-03 06:56
wh0cd494713 elocon generic: http://elocongeneric.shop/ tretinoin gel buy: http://tretinoin.fun/
Quote
 
 
0 #2693 pj0dnsv9CharlesCiz 2018-01-03 06:25
wh0cd1945501 purchase azithromycin: http://azithromycin.fun/ prozac: http://prozac.fun/ nolvadex tamoxifen citrate: http://tamoxifen.fun/ levitra coupon: http://levitra.fun/ tadalis sx: http://tadalis.fun/
Quote
 
 
0 #2692 d9q39zsfBennyoraws 2018-01-03 05:40
wh0cd2912693 wellbutrin: http://wellbutrin.fun/
Quote
 
 
0 #2691 0c8fa2myAlfredinoky 2018-01-03 05:01
wh0cd494713 trazodone: http://trazodone.services/
Quote
 
 
0 #2690 wfnjfn4qBrettDew 2018-01-03 03:42
wh0cd2429097 serpina online: http://buyserpina.us.org/ alli orlistat 60mg: http://buyalli.us.com/ generic for tetracycline: http://tetracycline2017.us.org/ buspirone 10 mg: http://buybuspar.us.com/ celexa: http://buycelexa.us.com/
Quote
 
 
0 #2689 qjdttmr5CharlesCiz 2018-01-03 00:22
wh0cd2912693 buy vpxl: http://vpxl.fun/ tamoxifen: http://tamoxifen.fun/ albendazole: http://albendazoleonline.store/ advair: http://advair.services/ lisinopril: http://lisinoprilgeneric.shop/
Quote
 
 
0 #2688 xisp7n9gAlfredinoky 2018-01-02 23:12
wh0cd11117 buy albenza online: http://albenza.fun/ more about the author: http://valtrex.fun/ cymbalta 60: http://cymbalta30mg.shop/ where can i buy arimidex: http://arimidex.fun/
Quote
 
 
0 #2687 h90nxcanCharlesCiz 2018-01-02 21:17
wh0cd2912693 cephalexin: http://cephalexin.fun/ tadacip cipla: http://tadacip.fun/ desyrel 50 mg: http://trazodone.fun/ tadalafil: http://tadalafilonline.store/
Quote
 
 
0 #2686 Lực lượng biển thứ ba, Dân quân Vũ trang Biển Trung Quốc: Gắn kết chặt chẽ với PLASandy 2018-01-02 20:41
slots games
freeslots: https://casinomegaslotos.com/
free slots no download
slots for free: https://casinomegaslotos.com/
free online slots
Quote
 
 
0 #2685 eb3ibwqgKennethroaro 2018-01-02 19:29
wh0cd2912693 cost of cymbalta: http://costofcymbalta.shop/ tadacip: http://tadacip.services/ cialis: http://cialisprice.fun/ elocon: http://eloconcreamoverthecounter.shop/ bentyl: http://bentylprice.shop/
Quote
 
 
0 #2684 Qeqoq56Otepe40 2018-01-02 19:02
http://ggwadvice.com//index.php?qa=10452&qa_1=order-diltiazem-180mg-online-buy-diltiazem-font
http://www.haiwaishijie.com/16057/diltiazem-ligne-rapide-acheter-cardizem-belgique-pharmacie
order diltiazem tabs
http://pccotaxvolunteer.fastcomet.host/Question2Answer/index.php?qa=1930&qa_1=farmacia-generico-diltiazem-salvador-diltiazem-efectivo
http://www.anonasks.com/2949/buy-diltiazem-90mg-safely-diltiazem-first-order
http://jaktlumaczyc.pl/9229/farmacia-online-comprar-generico-diltiazem-barato-dominicana
Quote
 
 
0 #2683 s2ttoj7rBrettDew 2018-01-02 16:36
wh0cd1461905 more info: http://buyzetia.us.com/ zithromax 250mg: http://buyzithromax.us.com/ sildenafil citrate 50 mg: http://buysildenafil.us.com/ paxil erectile dysfunction: http://buypaxil.us.com/ alli prescription: http://buyalli.us.org/
Quote
 
 
0 #2682 r76lknw7CharlesCiz 2018-01-02 16:11
wh0cd978309 azithromycin: http://azithromycin.services/ seroquel 200 mg for sleep: http://seroquelxr.store/ crestor: http://genericcrestor.shop/ atenolol 25mg: http://atenolol25mg.store/ plavix: http://plavix.fun/ robaxin: http://robaxin.services/ generic adalat: http://adalat.fun/
Quote
 
 
0 #2681 1b54mhpjAaroncak 2018-01-02 14:58
wh0cd2429097 can you buy sildenafil over the counter: http://sildenafil04.us.org/ skelaxin cost: http://skelaxin911.us.com/ paroxetine cr 12.5mg: http://paroxetine911.us.org/
Quote
 
 
0 #2680 9t6650wlKennethroaro 2018-01-02 14:14
wh0cd2429097 cialis for daily use: http://cialisfordailyuse.shop/ retail price of cialis: http://priceofcialis.shop/ elimite: http://elimite.fun/ lasix: http://lasixwaterpill.store/
Quote
 
 
0 #2679 Mifag31Ijehi32 2018-01-02 13:05
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/bactrim-400-mg-acheter-acheter-cotrimoxazole-generique, http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/acheter-du-bactrim-cotrimoxazole-en-ligne-acheter-bactrim-en http://opencu.com/profiles/blogs/bactrim-cotrimoxazole-800mg-acheter-acheter-cotrimoxazole-800-en http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/bactrim-400-mg-acheter-acheter-cotrimoxazole-generique, http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/bactrim-cotrimoxazole-commander-bactrim-pour-femme-en-ligne can i buy bactrim over the counter in canada, http://www.printjunkie.net/profiles/blogs/bactrim-cotrimoxazole-commander-bactrim-homme-pas-cher http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/bactrim-400-mg-acheter-acheter-cotrimoxazole-generique
Quote
 
 
0 #2678 h72rcsnoAlfredinoky 2018-01-02 11:52
wh0cd2429097 atenolol: http://atenolol50mg.store/ citalopram for anxiety: http://citalopram.fun/ anafranil for anxiety: http://anafranilanxiety.shop/ tenormin 25 mg: http://tenormin.fun/ buy zithromax z-pak: http://zithromax.fun/
Quote
 
 
0 #2677 0pyseamzBrettDew 2018-01-02 11:15
wh0cd978309 torsemide: http://buytorsemide.us.com/ Serpina: http://serpina.us.org/ cleocin gel online: http://buycleocingel.us.com/ advair 500: http://buyadvair.us.com/ zithromax: http://buyzithromax.us.com/
Quote
 
 
0 #2676 2t7it33gCharlesCiz 2018-01-02 08:58
wh0cd494713 medrol: http://medrol.fun/ lasix: http://lasixonline.shop/ fluoxetine online: http://fluoxetineonline.store/ medrol: http://medrol16mg.store/ purchase retin a cream: http://retinaonline.store/ augmentin prescription: http://augmentin500mg.store/ tetracycline: http://tetracyclineonline.shop/ indocin generic: http://indocin.fun/ bupropion xl: http://bupropionxl.shop/ prednisolone: http://prednisolone.services/ bentyl generic: http://genericbentyl.store/
Quote
 
 
0 #2675 ln9m2050Bennyoraws 2018-01-02 08:42
wh0cd978309 ventolin: http://ventolin.services/
Quote
 
 
0 #2674 Asepu92Sevuv03 2018-01-02 07:05
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/cycrin-medroxyprogesterone-en-ligne-bas-prix-acheter-livraison, http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-cycrin-sin-receta-con cycrin cheap online no prescription, http://www.printjunkie.net/profiles/blogs/cycrin-comprar-sin-receta-en-internet-espa-a-comprar http://opencu.com/profiles/blogs/cycrin-medroxyprogesterone-o-249-commander-bon-marche-comment, http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/o-249-commander-cycrin-medroxyprogesterone-5mg-forum-acheter, http://www.printjunkie.net/profiles/blogs/se-puede-comprar-generico-cycrin-al-mejor-precio-argentina http://opencu.com/profiles/blogs/cycrin-10mg-ligne-bon-prix-livraison-express-cycrin-efficace
Quote
 
 
0 #2673 0tikdimjAlfredinoky 2018-01-02 06:54
wh0cd1945501 levaquin: http://genericlevaquin.store/ citalopram 20mg: http://citalopram20mg.store/ our site: http://cialispills.store/ colchicine: http://colchicine.fun/ sildenafil: http://sildenafilcitrate.services/
Quote
 
 
0 #2672 jaa3n1giCharlesCiz 2018-01-02 02:22
wh0cd11117 metformin: http://metformin.services/ methotrexate: http://methotrexatecost.store/ here: http://seroquel.fun/ proscar online: http://proscaronline.shop/ clomid: http://buyclomidonline.shop/ levaquin buy: http://genericlevaquin.store/ tamoxifen citrate: http://tamoxifencitrate.store/ get cialis: http://cialisgeneric.services/ tadalis sx: http://tadalis.services/ levitra sales: http://levitrageneric.store/ generic for vasotec: http://vasotec.fun/ levaquin: http://levaquin.fun/ where to buy viagra: http://wheretobuyviagra.shop/ tretinoin cream: http://tretinoincream.store/ tadalafil: http://tadalafil20mg.store/
Quote
 
 
0 #2671 Huces03Ekeme50 2018-01-02 00:57
http://topanswers.tips/110377/comprar-generico-ursodesoxicolic o-farmacia-online-ecuador
http://jaktlumaczyc.pl/10233/farmacia-online-comprar-generico-ursodesoxicolic o-actigall
http://www.bigdicts.com/9031/farmacia-comprar-ursodesoxicolic o-m%C3%A9xico-actigall-comprar
dove comprare acido ursodesoxicolic o in farmacia
http://snopeczek.hekko.pl/203152/acido-ursodesoxicolic o-puedo-comprar-envio-urgente
Quote
 
 
0 #2670 uce7plgjAaroncak 2018-01-01 23:32
wh0cd978309 methotrexate: http://methotrexate911.us.com/
Quote
 
 
0 #2669 3vju0v7lAlfredinoky 2018-01-01 20:00
wh0cd978309 bentyl: http://bentylprice.shop/ doxycycline 150 mg: http://vibramycin.shop/ bupropion: http://bupropion.fun/ inderal: http://inderalonline.store/
Quote
 
 
0 #2668 dwgjfua1CharlesCiz 2018-01-01 19:07
wh0cd2912693 price of strattera: http://strattera.services/ bentyl over the counter: http://bentyloverthecounter.shop/ celebrex: http://celebrex.services/ retin-a: http://retinaonline.store/ lisinopril: http://lisinoprilgeneric.shop/ glucotrol 5 mg: http://glucotrol.fun/ abilify generic 15 mg: http://abilifygeneric.store/ fluoxetine 20 mg: http://fluoxetine20mg.store/ kamagra: http://kamagraonline.store/ cialis: http://cialiscost.fun/ buy metformin 500mg: http://metformin500mg.shop/
Quote
 
 
0 #2667 ere0nq15Aaroncak 2018-01-01 18:05
wh0cd494713 Aldactone 25mg: http://aldactone911.us.org/ Amantadine For Concussion: http://amantadine911.us.com/ Buy Clozaril: http://clozaril911.us.org/ sildenafil 50: http://sildenafil02.us.com/ mobic 7.5 tablets: http://mobic911.us.org/
Quote
 
 
0 #2666 5b8n0sxeBennyoraws 2018-01-01 16:56
wh0cd2912693 tadalafil: http://tadalafil.fun/ doxycycline: http://doxycyclinehyclate100mg.store/ hydrochlorothia zide tab 25mg: http://microzide.shop/ elocon topical cream: http://eloconcreamoverthecounter.shop/
Quote
 
 
0 #2665 rbvzy0o2Kennethroaro 2018-01-01 13:50
wh0cd11117 augmentin prescription: http://augmentin500mg.store/
Quote
 
 
0 #2664 aqexkyvvCharlesCiz 2018-01-01 12:24
wh0cd2912693 wellbutrin: http://wellbutrin.fun/ indocin online: http://indocin.services/ sildenafil online: http://sildenafilonline.shop/
Quote
 
 
0 #2663 Anaha40Boduq41 2018-01-01 11:22
http://southweddingdreams.com/index.php?do=/blog/95705/purchase-discount-lomefloxacin-400mg-on-sale/, http://southweddingdreams.com/index.php?do=/blog/87470/lomefloxacin-order-cheap/ http://southweddingdreams.com/index.php?do=/blog/81540/lomefloxacin-400mg-order-online-how-to-buy-maxaquin-safely/, http://southweddingdreams.com/index.php?do=/blog/106084/low-price-lomefloxacin-400-mg-order-online/, https://www.olliesmusic.com/blog/4519/buy-lomefloxacin-cheap-cheap-lomefloxacin-from-us/, cheap lomefloxacin 500mg
Quote
 
 
0 #2662 v53ckx67Alfredinoky 2018-01-01 09:36
wh0cd11117 vardenafil: http://vardenafil.fun/ suhagra: http://suhagra.fun/ tadalis sx: http://tadalis.services/ viagra: http://overthecounterviagra.shop/
Quote
 
 
0 #2661 ji79unzwKennethroaro 2018-01-01 08:37
wh0cd2912693 zithromax prescription: http://zithromaxonline.store/ pyridium 200mg: http://pyridium.fun/
Quote
 
 
0 #2660 9pxy4sm9BrettDew 2018-01-01 08:17
wh0cd1945501 celexa: http://buycelexa.us.com/ advair: http://buyadvair.us.com/
Quote
 
 
0 #2659 f2t2ls9gAaroncak 2018-01-01 07:35
wh0cd2912693 tricor weight loss: http://tricor911.us.com/ tricor: http://tricor911.us.org/ lisinopril: http://lisinopril03.us.com/ Retin A: http://retina02.us.com/
Quote
 
 
0 #2658 crdolex2CharlesCiz 2018-01-01 06:14
wh0cd1945501 furosemide: http://furosemide.fun/ anafranil anxiety: http://anafranilanxiety.shop/ buy anafranil: http://buyanafranilonline.store/ find out more: http://metforminhcl.shop/ abilify: http://abilifygeneric.store/ generic tadacip: http://tadaciponline.store/ toradol for tooth pain: http://toradolotc.shop/ generic cleocin: http://clindamycin150mg.store/ rocaltrol: http://rocaltrol.fun/ cymbalta 30 mg: http://cymbalta30mg.shop/ cialis for daily use: http://cialisfordailyuse.shop/
Quote
 
 
0 #2657 7zr8a76jBennyoraws 2018-01-01 06:12
wh0cd1945501 allopurinol: http://allopurinol.fun/
Quote
 
 
0 #2656 wv9tt401CharlesCiz 2018-01-01 06:09
wh0cd2912693 vantin: http://vantin.fun/ viagra on line: http://viagraonline.fun/ buy zithromax azithromycin: http://azithromycin.services/ hydrochlorothia zide tab 25mg: http://microzide.shop/
Quote
 
 
0 #2655 Upiqi52Hosaf66 2018-01-01 04:37
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/sotalol-40-mg-como-comprar-sin-receta-online-uruguay-comprar
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/achat-vente-sotalol-40mg-moins-cher-comment-acheter-du-betapace
http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/sotalol-original-sur-internet-achat-acheter-sotalol-en-france
http://www.printjunkie.net/profiles/blogs/sotalol-comprar-r-pido-chile
http://www.printjunkie.net/profiles/blogs/sotalol-comprar-r-pido-chile
buying sotalol uk cheap
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/sotalol-40-mg-como-puedo-comprar-sin-receta-en-l-nea-rep-blica-de
Quote
 
 
0 #2654 2cjw54efAlfredinoky 2018-01-01 04:02
wh0cd2912693 atenolol: http://atenolol25mg.store/
Quote
 
 
0 #2653 t7zxfdk2BrettDew 2018-01-01 02:55
wh0cd1461905 generic tadalis: http://buytadalis.us.org/
Quote
 
 
0 #2652 0j0i0ydxAaroncak 2018-01-01 02:13
wh0cd2429097 vigara: http://viagra03.us.com/ pyridium: http://pyridium911.us.org/ medication methotrexate: http://methotrexate911.us.com/ generic kamagra: http://kamagra02.us.org/ AMANTADINE DEPRESSION: http://amantadine911.us.org/
Quote
 
 
0 #2651 Ufusi31Ikuki18 2017-12-31 22:33
http://duconsulting.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4562
prevacid for sale online forum
http://lbi.net.pk/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4860
http://cuahangvanphongpham.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=145981
http://www.polodej.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=37966
http://www.polodej.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=37966
http://vipcomp.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=6121
http://vipcomp.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=6121
Quote
 
 
0 #2650 pg6wvpjlKennethroaro 2017-12-31 21:51
wh0cd1945501 baclofen: http://baclofen.fun/ generic cialis from canada: http://costofcialis.shop/
Quote
 
 
0 #2649 pgbpl21uBrettDew 2017-12-31 21:22
wh0cd978309 zetia drug: http://buyzetia.us.com/ Buspar: http://buybuspar.us.com/ motrin 400mg: http://buymotrin.us.org/ advair: http://buyadvair.us.com/ Prednisolone: http://buyprednisolone.us.com/
Quote
 
 
0 #2648 l9ch642rAaroncak 2017-12-31 21:18
wh0cd1945501 cialis: http://cialis04.us.com/ zovirax 5: http://acyclovir02.us.com/ Dapoxetine Online Purchase: http://dapoxetine911.us.com/ ZANAFLEX: http://zanaflex911.us.com/ kamagra online pharmacy: http://kamagra02.us.org/
Quote
 
 
0 #2647 x67ltgsuKennethroaro 2017-12-31 16:51
wh0cd1461905 tamoxifen: http://tamoxifen.fun/ viagra: http://buyviagra.services/ for more info: http://levaquin.fun/
Quote
 
 
0 #2646 Duvej97Wacem88 2017-12-31 16:42
http://support.myyna.com/143417/où-acheter-ciprofloxacine-mastercard-commander-cipro http://jaktlumaczyc.pl/7352/où-acheter-ligne-ciprofloxacine-250mg-cipro-prix-ligne http://aidephp.bouee.net/19294/meilleur-achater-ciprofloxacine-ciprofloxacine-original, http://snopeczek.hekko.pl/203099/commander-ciprofloxacine-acheter-ciprofloxacine-ordonnance, ciprofloxacine order status http://ask.codeadore.com/143048/ciprofloxacine-1000-mg-où-acheter-cipro-ou-cipro-pas-cher
Quote
 
 
0 #2645 jmo9drssBrettDew 2017-12-31 15:50
wh0cd494713 serpina no prescription: http://buyserpina.us.org/ VPXL: http://buyvpxl.us.org/ alli pill: http://buyalli.us.com/
Quote
 
 
0 #2644 foogzwhaCharlesCiz 2017-12-31 14:56
wh0cd2912693 ampicillin cost: http://ampicillinonline.store/
Quote
 
 
0 #2643 0y4m9d2oBennyoraws 2017-12-31 14:46
wh0cd494713 buy erythromycin: http://erythromycin250mg.store/ toradol otc: http://toradolotc.shop/
Quote
 
 
0 #2642 tw1h72otCharlesCiz 2017-12-31 11:56
wh0cd2912693 generic viagra price comparison: http://genericviagra.fun/ amitriptyline 10 mg: http://amitriptyline10mg.shop/ generic tadacip: http://tadaciponline.store/
Quote
 
 
0 #2641 shpj5u2aKennethroaro 2017-12-31 11:26
wh0cd978309 buy bupropion online: http://bupropionsr.store/ wellbutrin xl 150: http://wellbutrin150mg.shop/ avana: http://avana.fun/ amitriptyline: http://amitriptylinehydrochloride.store/
Quote
 
 
0 #2640 bgy4umwxCharlesCiz 2017-12-31 10:27
wh0cd494713 citalopram: http://citalopram20mg.store/ generic viagra soft: http://viagrasoftonline.store/ where can i buy amoxicillin online: http://amoxicillinonline.shop/ bentyl: http://drugbentyl.store/ bentyl: http://bentyl.fun/ celebrex: http://celebrex.fun/ bentyl: http://genericbentyl.store/ generic amitriptyline online: http://amitriptyline.fun/ cytotec: http://cytotec.fun/ order cialis online canada: http://canadianpharmacycialis.store/ benicar online: http://benicaronline.store/ click here: http://doxycyclinehyclate100mg.store/ cost of cymbalta 60 mg: http://cymbaltaonline.store/ buy cialis: http://buycialis.fun/
Quote
 
 
0 #2639 91t1sjyvBennyoraws 2017-12-31 09:08
wh0cd11117 homepage: http://azithromycin.fun/ citalopram: http://citalopram10mg.store/ generic nexium: http://nexiummedication.shop/ medrol 4 mg dose pack: http://solumedrol.shop/
Quote
 
 
0 #2638 3vszj0xqAlfredinoky 2017-12-31 06:56
wh0cd978309 zestril: http://lisinopril.services/
Quote
 
 
0 #2637 wlu13ck0CharlesCiz 2017-12-31 06:04
wh0cd2912693 clindamycin 150 mg: http://clindamycin150mg.store/
Quote
 
 
0 #2636 qewku6xhAaroncak 2017-12-31 05:55
wh0cd494713 dapoxetine for sale: http://dapoxetine911.us.org/
Quote
 
 
0 #2635 srdv45vlKennethroaro 2017-12-31 05:51
wh0cd494713 clonidine hcl 0.2 mg: http://clonidine.services/ propecia: http://propecia.services/ bentyl cost: http://bentylprice.shop/ toprol xl: http://toprolxl.fun/
Quote
 
 
0 #2634 ee73d6j6BrettDew 2017-12-31 05:36
wh0cd2912693 tadalis: http://buytadalis.us.com/ celexa: http://buycelexa.us.com/ motrin: http://buymotrin.us.org/
Quote
 
 
0 #2633 pd0mqr0dBennyoraws 2017-12-31 03:32
wh0cd2912693 cheap cialis canada pharmacy: http://buycialis.fun/ metformin hcl 500 mg without prescription: http://metforminhcl500mg.com/ view site: http://viagracost.store/
Quote
 
 
0 #2632 528ilt4aCharlesCiz 2017-12-31 03:15
wh0cd11117 anafranil: http://anafranil.services/ clomid: http://clomid50mg.store/ valtrex for sale: http://herpesdrugonline.com/ indocin: http://indocinonline.shop/ read this: http://tadalafil.services/ inderal: http://inderal.services/ elocon: http://eloconcreamoverthecounter.shop/ requip: http://requip.fun/ robaxin: http://robaxin.fun/
Quote
 
 
0 #2631 qsvxe3prAaroncak 2017-12-31 01:16
wh0cd11117 resources: http://tadalafil02.us.org/ retin a: http://retina02.us.com/ furosemide 20mg: http://furosemide911.us.com/ Paroxetine: http://paroxetine911.us.com/
Quote
 
 
0 #2630 kh931f8xCharlesCiz 2017-12-31 00:02
wh0cd2912693 viagra no prescription: http://viagranoprescription.store/ proscar: http://proscar.services/ inderal 40mg 80mg: http://inderal.services/ zetia: http://zetia.services/
Quote
 
 
0 #2629 4a2fchmkBennyoraws 2017-12-30 22:16
wh0cd2429097 tretinoin cream: http://tretinoincream005.store/ tretinoin cream 0.1 buy online: http://tretinoincream01.store/ cost of colchicine: http://colchicine.services/
Quote
 
 
0 #2628 7s17w6h6Alfredinoky 2017-12-30 19:55
wh0cd11117 viagra soft: http://viagrasoft.services/
Quote
 
 
0 #2627 n2xcfestBrettDew 2017-12-30 19:31
wh0cd1945501 advair diskus 500: http://buyadvair.us.com/ tetracycline hcl: http://tetracycline2017.us.org/ Zetia: http://buyzetia.us.com/ sildenafil citrate 100mg pills: http://buysildenafil.us.com/ Serpina Without Prescription: http://buyserpina.us.com/
Quote
 
 
0 #2626 w2z9lmmeAaroncak 2017-12-30 19:24
wh0cd2912693 tretinoin cream price comparison: http://tretinoin02.us.com/ accutane: http://accutane02.us.com/ mobic: http://mobic911.us.com/ nolvadex tamoxifen: http://tamoxifen911.us.com/
Quote
 
 
0 #2625 30u9br11Kennethroaro 2017-12-30 18:46
wh0cd2912693 buy neurontin online: http://neurontinonline.store/ cipro: http://cipro.fun/ anafranil anxiety: http://anafranil25mg.store/
Quote
 
 
0 #2624 a8ya100xCharlesCiz 2017-12-30 18:00
wh0cd2912693 augmentin es: http://augmentingeneric.shop/ generic cialis: http://genericcialis.fun/ lipitor: http://lipitor.services/
Quote
 
 
0 #2623 ji1570m3Aaroncak 2017-12-30 09:27
wh0cd1945501 Paroxetine: http://paroxetine911.us.com/
Quote
 
 
0 #2622 aujweh84BrettDew 2017-12-30 08:00
wh0cd978309 Cleocin Hcl: http://cleocingel.us.org/ Prednisolone Tablets: http://buyprednisolone.us.com/
Quote
 
 
0 #2621 vsb5nthqKennethroaro 2017-12-30 07:31
wh0cd1945501 bentyl oral: http://bentyldrug.shop/ tadalafil: http://generictadalafil.shop/ cymbalta: http://cymbalta30mg.shop/
Quote
 
 
0 #2620 Kezub81Wimob93 2017-12-30 07:03
http://www.uncorpoperfetto.com/social/blogs/post/169127, http://www.ocperio.org/group3/blogs/post/68957, http://www.thewhiskycask.com/blogs/post/3343, doxazosina buy with prescription
Quote
 
 
0 #2619 61szxge2CharlesCiz 2017-12-30 06:31
wh0cd1945501 citalopram 20mg: http://citalopram20mg.store/ viagra: http://wheretobuyviagra.shop/ cialis: http://priceofcialis.shop/ levitra cost: http://levitracost.shop/ tetracycline: http://tetracyclineonline.shop/ cheap prozac for sale: http://prozac.fun/ doxycycline: http://doxycyclineprice.shop/ celebrex: http://celebrex.services/ indocin online: http://indocinonline.shop/ sildenafil citrate: http://sildenafilcitrate.fun/ atenolol medication: http://atenolol.fun/ ciprofloxacin 500mg: http://cipro500mg.store/
Quote
 
 
0 #2618 1118t8nnBennyoraws 2017-12-30 06:11
wh0cd978309 can you buy sildenafil over the counter: http://sildenafilonline.shop/ benicar hct: http://benicarhct.shop/ strattera: http://strattera.services/ tetracycline: http://tetracyclinecost.store/
Quote
 
 
0 #2617 89hpx9ovCharlesCiz 2017-12-30 06:00
wh0cd2912693 indocin: http://indocin.services/ nexium without prescription: http://nexiumprice.store/ generic tadalafil 40 mg: http://tadalafil.fun/ baclofen: http://baclofen.fun/
Quote
 
 
0 #2616 boaqnuifCharlesCiz 2017-12-30 02:56
wh0cd2912693 buy amitriptyline online: http://amitriptyline10mg.shop/ buy proscar online: http://proscaronline.shop/ medrol: http://medrol.fun/ read more here: http://propranolol.fun/ price of viagra: http://priceofviagra.store/
Quote
 
 
0 #2615 yukp326vBrettDew 2017-12-30 02:39
wh0cd494713 cleocin gel: http://buycleocingel.us.org/ buspirone pill: http://buybuspar.us.com/ Tadalis: http://buytadalissx.us.org/ celebrex: http://buycelebrex.us.com/
Quote
 
 
0 #2614 4b6x52g4Kennethroaro 2017-12-30 01:40
wh0cd1461905 elocon ointment for sale: http://eloconcreamoverthecounter.shop/ nolvadex: http://nolvadexonline.store/ more: http://azithromycin.services/ buspirone 5 mg: http://buspar.fun/
Quote
 
 
0 #2613 Ripuj50Qowam66 2017-12-30 01:31
http://ceveplasakbiz.xlphp.net/index.php?qa=2329&qa_1=purchase-discount-valproic-acid-250mg-where-valproic-chicago, http://support.myyna.com/36958/valproic-acid-comprar-sin-receta-de-confianza, http://jaktlumaczyc.pl/1064/order-valproic-acid-online-buy-valproic-acid-using-paypal-uk cheap valproic acid paypal payment, http://www.haiwaishijie.com/13038/valproic-order-safely-where-valparin-prescription-required, http://faq.mtpacom.ru/index.php?qa=2456&qa_1=valproic-250mg-online-order-valproic-prescription-needed, http://showmeanswer.com/index.php?qa=3267&qa_1=buy-valproic-acid-cheap-buy-valproic-acid-comments
Quote
 
 
0 #2612 dm9fynlfBennyoraws 2017-12-30 01:09
wh0cd494713 hydrochlorothia zide 12.5 mg tablets: http://hydrochlorothia zide.fun/ acyclovir: http://acyclovir.uno/ ampicillin 250mg: http://ampicillinsulbactam.shop/ generic adalat: http://genericadalat.shop/ generic lisinopril: http://lisinoprilgeneric.shop/
Quote
 
 
0 #2611 asy0idvjAlfredinoky 2017-12-29 21:40
wh0cd1461905 antabuse: http://antabuse.fun/ levitra: http://cheaplevitra.store/
Quote
 
 
0 #2610 4k3ety4dBrettDew 2017-12-29 21:08
wh0cd11117 cleocin gel online: http://buycleocingel.us.com/ SERPINA: http://buyserpina.us.com/ Celebrex: http://buycelebrex.us.com/ singulair depression: http://buysingulair.us.org/
Quote
 
 
0 #2609 Tugaj94Uqeno33 2017-12-29 19:38
fast shipping sumatriptan online http://southweddingdreams.com/index.php?do=/blog/91739/buy-low-price-sumatriptan-25-mg-online/, http://southweddingdreams.com/index.php?do=/blog/127853/se-puede-comprar-sumatriptan-25-mg-sin-receta-envГ­o-rГЎpido-argentina/ http://southweddingdreams.com/index.php?do=/blog/142422/sumatriptan-buy-where-to-order-imitrex-fast-delivery/, https://www.olliesmusic.com/blog/11786/achat-sumatriptan-acheter-du-suminat-en-ligne-pas-cher/ http://southweddingdreams.com/index.php?do=/blog/92005/cheap-sumatriptan-25mg-order-online/, order cheap sumatriptan canada http://southweddingdreams.com/index.php?do=/blog/62954/order-cheap-sumatriptan-100mg-on-sale/ http://southweddingdreams.com/index.php?do=/blog/123341/order-sumatriptan-100mg-online-buy-sumatriptan-tablets-over-the-counter/, https://www.olliesmusic.com/blog/38277/farmacia-online-donde-comprar-sumatriptan-100-mg-entrega-rГЎpida-andorra/
Quote
 
 
0 #2608 bt1yp5fbBennyoraws 2017-12-29 19:29
wh0cd11117 buy elimite online: http://elimite.services/ zoloft: http://zoloftgeneric.shop/ albuterol: http://albuterol.services/
Quote
 
 
0 #2607 vivh6vjfAlfredinoky 2017-12-29 16:38
wh0cd978309 wellbutrin: http://wellbutrin.fun/ tretinoin: http://tretinoin.fun/ synthroid: http://synthroidonline.store/
Quote
 
 
0 #2606 8dxq5ykqCharlesCiz 2017-12-29 16:34
wh0cd978309 lipitor: http://lipitor.services/ amoxil 500 mg: http://amoxil.services/ retin a online: http://retinaonline.store/ crestor: http://crestor.services/ bentyl: http://bentyloverthecounter.shop/ elocon ointment 0.1: http://elocongeneric.shop/ toradol generic: http://toradolgeneric.store/
Quote
 
 
0 #2605 46q2aryyCharlesCiz 2017-12-29 14:58
wh0cd2912693 where to buy sildenafil online: http://sildenafilonline.shop/ cialis 40mg: http://cialisgeneric.services/ purchase retin a cream: http://retinaonline.store/ cialis generic: http://cialisgeneric.fun/ triamterene: http://triamterene.fun/
Quote
 
 
0 #2604 mruiu42pBennyoraws 2017-12-29 13:42
wh0cd2912693 furosemide: http://furosemide.fun/ purchase amoxicillin online: http://amoxicillin.fun/ bentyl: http://genericbentyl.store/ citalopram: http://citalopram.fun/
Quote
 
 
0 #2603 Waviv88Yimex84 2017-12-29 13:19
zofran 80 mg buy, http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/zofran-como-comprar-por-internet-ecuador, http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-zofran-ondansetron-4-mg http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/commander-pilule-zofran-ondansetron-8mg-sur-le-net-ondansetron, http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/commander-pilule-zofran-ondansetron-8mg-sur-le-net-ondansetron http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/zofran-moins-cher-sur-le-net-acheter-du-zofran-ou-ondansetron, http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-zofran-ondansetron-4-mg http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-zofran-r-pido-espa-a http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-zofran-r-pido-espa-a, zofran online canada purchase
Quote
 
 
0 #2602 x3ghozktAaroncak 2017-12-29 12:07
wh0cd11117 tricor weight loss: http://tricor911.us.com/ nolvadex: http://nolvadex02.us.com/ CEPHALEXIN: http://cephalexin02.us.org/
Quote
 
 
0 #2601 rarxawsnKennethroaro 2017-12-29 11:39
wh0cd11117 glucotrol: http://glucotrol.fun/ buy nexium online: http://nexiumonline.store/ canada viagra: http://viagraprice.services/
Quote
 
 
0 #2600 w94jm9snBrettDew 2017-12-29 10:27
wh0cd2429097 prednisolone: http://buyprednisolone.us.com/ motrin ib: http://buymotrin.us.org/ generic for buspar: http://buybuspar.us.com/ celebrex medication: http://buycelebrex.us.com/ celexa 40mg: http://buycelexa.us.com/
Quote
 
 
0 #2599 1zygq1x8Bennyoraws 2017-12-29 07:53
wh0cd2429097 nexium: http://nexium.fun/
Quote
 
 
0 #2598 dp3mrxwgAaroncak 2017-12-29 06:33
wh0cd2912693 generic tricor: http://tricor911.us.org/ acyclovir 800: http://acyclovir02.us.com/
Quote
 
 
0 #2597 Vutex86Witiz88 2017-12-29 06:19
http://www.studioconsulenzasportiva.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=40243, http://www.pinkproperty.net/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3418 generic clomiphene quick shipping, http://www.stingher.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1188&lang=it, http://www.spaziovino.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=94037, http://www.schmid-klauenpflege.de/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=53592, http://krasnodar.strana-krasoty.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1692
Quote
 
 
0 #2596 pa6ntk9sBrettDew 2017-12-29 04:54
wh0cd1945501 buy serpina: http://buyserpina.us.org/
Quote
 
 
0 #2595 h4c2g0x7Aaroncak 2017-12-29 00:34
wh0cd2429097 pinkviagraforwo men: http://viagra03.us.com/ generic cialis: http://cialis02.us.org/ accutane 5mg: http://accutane02.us.com/
Quote
 
 
0 #2594 1xsz0yr3BrettDew 2017-12-29 00:05
wh0cd1461905 Singulair: http://singulairgeneric.us.org/ serpina: http://buyserpina.us.com/ torsemide 5 mg: http://buytorsemide.us.com/ prednisolone acetate: http://buyprednisolone.us.com/
Quote
 
 
0 #2593 Sekuk01Ijaxu56 2017-12-28 23:42
http://damesdeperlage.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=18601 http://hochbau.cz/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1883 http://acmmarsala.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=194, cost of desyrel at cvs pharmacy http://www.orenburg.strana-krasoty.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2464 http://acmmarsala.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=194 http://expert-don.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=888
Quote
 
 
0 #2592 zn2adbwrKennethroaro 2017-12-28 21:37
wh0cd1945501 albuterol: http://albuterol.services/ tretinoin cream 0.25 buy online: http://tretinoin.services/
Quote
 
 
0 #2591 5y1qpc9iAlfredinoky 2017-12-28 18:21
wh0cd2429097 generic cialis us pharmacy: http://cialiscostperpill.shop/ lisinopril: http://lisinopril.fun/
Quote
 
 
0 #2590 Anaze87Hekem82 2017-12-28 17:05
http://diduknow.allrh.com/blogs/post/35992
http://lifestir.net/blogs/post/13559
http://diduknow.allrh.com/blogs/post/16072
http://lifestir.net/blogs/post/54534
https://www.thenaughtyretreat.com/blogs/post/13831
mebendazole on sale this week
http://diduknow.allrh.com/blogs/post/63167
http://amusecandy.com/blogs/post/154441
http://www.chugali.com/blogs/post/15851
Quote
 
 
0 #2589 70oezzwwKennethroaro 2017-12-28 16:24
wh0cd1461905 doxylin: http://doxycycline.fun/ cymbalta: http://genericforcymbalta.store/ generic cialis capsules: http://cialisfordailyuse.shop/
Quote
 
 
0 #2588 kbnaztolBrettDew 2017-12-28 13:25
wh0cd494713 lipitor crestor: http://crestorgeneric.us.com/ tadalis sx without prescription: http://buytadalis.us.com/
Quote
 
 
0 #2587 1wrc43a3CharlesCiz 2017-12-28 13:06
wh0cd2429097 buspar: http://buspar.fun/ elocon topical cream: http://eloconcreamoverthecounter.shop/ silagra: http://silagra.fun/ generic cialis: http://genericcialis.fun/ anafranil generic: http://anafranilanxiety.shop/ albuterol ipratropium: http://albuterolipratropium.shop/ anafranil depression: http://anafranilfordepression.shop/ cost of benicar: http://benicaronline.store/ nolvadex: http://nolvadexonline.store/ buy bentyl: http://bentyldrug.shop/ erythromycin: http://erythromycinonline.store/ retin-a: http://retina.fun/ cheap viagra fast delivery: http://costofviagra.services/ generic adalat: http://genericadalat.shop/
Quote
 
 
0 #2586 ny4s7jrxAlfredinoky 2017-12-28 12:40
wh0cd1945501 allopurinol: http://allopurinol.fun/ wellbutrin: http://wellbutrin150mg.shop/ buy revia online: http://revia.services/
Quote
 
 
0 #2585 mw3su4jtKennethroaro 2017-12-28 12:09
wh0cd978309 valtrex: http://buyvaltrexonline.store/ finasteride cheap: http://propecia.fun/ tadalafil online: http://tadalafilonline.store/ albuterol tabs: http://albuterolipratropium.shop/
Quote
 
 
0 #2584 lv2j0fmoCharlesCiz 2017-12-28 11:45
wh0cd2912693 advair online: http://advaironline.store/ lisinopril: http://lisinoprilgeneric.shop/ medrol: http://medrol.services/
Quote
 
 
0 #2583 8pykxkxpBennyoraws 2017-12-28 09:57
wh0cd494713 tadacip: http://tadacip.services/ indocin: http://indocin.services/
Quote
 
 
0 #2582 5zphv15rBrettDew 2017-12-28 08:04
wh0cd11117 Cleocin Gel: http://buycleocingel.us.org/ torsemide 10 mg: http://buytorsemide.us.com/ serpina without prescription: http://buyserpina.us.org/ alli: http://alli.us.org/ cleocin t gel: http://cleocingel.us.org/
Quote
 
 
0 #2581 Yaniw73Koned81 2017-12-28 06:13
http://showmeanswer.com/index.php?qa=5303&qa_1=donde-a-la-orden-verapamilo-buen-precio-us
http://showmeanswer.com/index.php?qa=3512&qa_1=verapamilo-comprar-receta-fiable-argentina-verapamilo-venta
http://reponsayiti.com/12479/farmacia-online-comprar-verapamilo-verapamilo-comprar-uruguay
where can verapamilo be purchased
http://lesko.com/q2a/index.php?qa=8410&qa_1=verapamilo-comprar-receta-internet-argentina-verapamilo
http://qna.kansagara.in//index.php?qa=3767&qa_1=verapamilo-comprar-r%C3%A1pido-ecuador-verapamilo-precio-pastillas
http://ggwadvice.com//index.php?qa=5469&qa_1=donde-la-orden-verapamilo-sin-receta-env%C3%ADo-r%C3%A1pido-argentina
Quote
 
 
0 #2580 s84xkxe4Aaroncak 2017-12-28 04:07
wh0cd494713 ventolin medication: http://ventolin02.us.com/ paroxetine: http://paroxetine911.us.com/ cost of pyridium: http://pyridium911.us.org/ keflex medication: http://cephalexin02.us.com/
Quote
 
 
0 #2579 wd4umkkwBennyoraws 2017-12-28 04:03
wh0cd11117 rocaltrol: http://rocaltrol.fun/ celexa prices: http://celexa.fun/ trazodone hcl 50 mg: http://trazodonehcl.store/ cialis: http://priceofcialis.shop/ cialis best price: http://canadianpharmacycialis.store/
Quote
 
 
0 #2578 4awzlym4Kennethroaro 2017-12-28 00:47
wh0cd11117 elimite: http://elimite.fun/ adalat: http://adalatonline.shop/ viagra by phone: http://buyviagraonline.fun/
Quote
 
 
0 #2577 0vnhcghoAaroncak 2017-12-27 23:26
wh0cd11117 Antabuse: http://antabuse911.us.com/
Quote
 
 
0 #2576 Uzive58Aruje53 2017-12-27 22:43
methoxsalen generic where to buy it, http://southweddingdreams.com/index.php?do=/blog/138977/oГ№-acheter-en-ligne-methoxsalen-10mg-prix-oxsoralen-10-par-8/, http://southweddingdreams.com/index.php?do=/blog/152890/methoxsalen-donde-comprar-sin-receta-en-internet-mГ©xico-quiero-comprar-meth/, https://www.olliesmusic.com/blog/16477/achat-methoxsalen-en-ligne-vente-securise-acheter-methoxsalen-en-espagne/, https://www.olliesmusic.com/blog/22015/buy-generic-methoxsalen-10-mg-online-where-to-order-methoxsalen-online-revi/ http://southweddingdreams.com/index.php?do=/blog/147144/buy-discount-methoxsalen-10mg-where-can-i-buy-oxsoralen-safely/, http://southweddingdreams.com/index.php?do=/blog/130997/methoxsalen-bas-prix-prix-oxsoralen-officine/ http://southweddingdreams.com/index.php?do=/blog/142553/methoxsalen-order-without-prescription-where-can-i-buy-oxsoralen-online/ https://www.olliesmusic.com/blog/32019/methoxsalen-como-puedo-comprar-entrega-rГЎpida-estados-unidos/
Quote
 
 
0 #2575 c1eqi0lvAlfredinoky 2017-12-27 21:34
wh0cd494713 buy cheap zithromax online: http://zithromaxonline.store/ female viagra: http://femaleviagra.store/
Quote
 
 
0 #2574 g5d87nfmKennethroaro 2017-12-27 18:58
wh0cd2912693 viagra soft: http://viagrasoft.fun/ cialis: http://cialisfordailyuse.shop/
Quote
 
 
0 #2573 sb4173a0BrettDew 2017-12-27 17:10
wh0cd1945501 singulair for chronic hives: http://singulairgeneric.us.org/ tadalis sx without prescription: http://buytadalissx.us.org/ link: http://buycleocingel.us.org/
Quote
 
 
0 #2572 ubt7f7muBennyoraws 2017-12-27 16:57
wh0cd2429097 kamagra online: http://kamagraonline.store/ cymbalta 60 mg: http://genericforcymbalta.store/ doxycycline cost: http://vibramycin.shop/ metformin hydrochloride: http://metforminhydrochloride.store/ viagra: http://viagraonline.services/
Quote
 
 
0 #2571 r25i8legAlfredinoky 2017-12-27 16:42
wh0cd11117 atenolol 25mg: http://atenolol25mg.store/
Quote
 
 
0 #2570 Gimun77Eleta49 2017-12-27 16:38
http://vesaservices.com/qa/651/medroxyprogeste rone-acetate-achat-cycrin-vente-pharmacie, http://jaktlumaczyc.pl/11260/medroxyprogeste rone-commander-medroxyprogeste rone-acetate, http://qr.gallika.net/?qa=1504/medroxyprogeste rone-prescription-medroxyprogeste rone, http://ceveplasakbiz.xlphp.net/index.php?qa=5825&qa_1=medroxyprogeste rone-securise-recherche-medroxyprogeste rone generic medroxyprogeste rone acetate buy
Quote
 
 
0 #2569 Evoba03Ilevo52 2017-12-27 13:30
http://www.bigdicts.com/2009/benazepril-buy-no-rx-where-to-buy-benazepril-10-mg
http://www.haiwaishijie.com/8398/benazepril-5mg-o%26%23249-acheter-sur-net-achat-lotensin-feminin
http://ggwadvice.com//index.php?qa=20121&qa_1=cheap-benazepril-order-online-order-lotensin-safely-online
http://topanswers.tips/107047/orden-benazepril-garantia-chile-benazepril-precio-barato
benazepril pas cher acheter
http://www.bigdicts.com/2361/farmacia-comprar-generico-benazepril-garantia-benazepril
http://faq.mtpacom.ru/index.php?qa=5352&qa_1=buy-benazepril-10-mg-online-where-can-i-buy-lotrel-cheap
http://techakhil.byethost4.com/ques2ans/index.php?qa=3478&qa_1=farmacia-comprar-generico-benazepril-argentina-benazepril
http://aidephp.bouee.net/15476/benazepril-moins-cher-sans-ordonnance-lotensin-ligne-rapide
Quote
 
 
0 #2568 5txbc2v8BrettDew 2017-12-27 12:37
wh0cd1461905 vpxl online: http://buyvpxl.us.org/ celexa: http://buycelexa.us.com/ paxil: http://buypaxil.us.com/ CELEBREX: http://buycelebrex.us.com/ tadalis sx: http://buytadalis.us.org/
Quote
 
 
0 #2567 rnajxmjzAlfredinoky 2017-12-27 11:07
wh0cd2912693 sildenafil for sale: http://sildenafilgeneric.store/ medrol 4mg pak: http://medrolpack.store/ buy doxycycline online 270 tabs: http://doxycyclineonline.shop/ atomoxetine strattera: http://strattera.services/
Quote
 
 
0 #2566 tijfjf7vKennethroaro 2017-12-27 08:05
wh0cd1945501 benicar: http://benicaronline.store/ albendazole: http://albendazole.fun/ generic viagra: http://genericviagra.fun/
Quote
 
 
0 #2565 Fenux92Nejag52 2017-12-27 07:07
alesse 20mg discount, http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-alesse-levonorgestrel http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/alesse-levonorgestrel-ethinyl-estradiol-vrai-baisse-prix-acheter alesse ultra purchase http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-alesse-0-10-mg-al-mejor-precio, http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-alesse-pago-mastercard-espa-a, http://www.printjunkie.net/profiles/blogs/achat-de-alesse-levonorgestrel-ethinyl-estradiol-0-10-mg-alesse, http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/alesse-pas-cher-acheter-sur-le-net-livraison-24h-commander http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/alesse-levonorgestrel-ethinyl-estradiol-generique-en-ligne-achat, http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/alesse-levonorgestrel-ethinyl-estradiol-bas-prix-achat-alesse
Quote
 
 
0 #2564 foq0dba7BrettDew 2017-12-27 02:36
wh0cd494713 cleocin gel: http://buycleocingel.us.org/ generic for zetia: http://buyzetia.us.com/ cleocin: http://buycleocingel.us.com/ 30 mg paxil: http://buypaxil.us.com/ prednisolone: http://buyprednisolone.us.com/
Quote
 
 
0 #2563 3h2fn9ghBennyoraws 2017-12-27 01:52
wh0cd978309 clonidine hcl: http://clonidinehcl.store/ cialis: http://cialisprice.services/
Quote
 
 
0 #2562 Abutu71Ihadu61 2017-12-27 00:46
http://ggwadvice.com//index.php?qa=10749&qa_1=order-divalproex-online-order-depakote-guaranteed-delivery
http://bioimagingcore.be/q2a/11335/o%26%23249-acheter-ligne-divalproex-250mg-divalproex-femme-ligne
http://www.q-voice.tv/old/redirect/test/qa/index.php?qa=14296&qa_1=divalproex-comprar-en-l%C3%ADnea-us
cheapest divalproex 20mg
http://ceveplasakbiz.xlphp.net/index.php?qa=4859&qa_1=comprar-generico-divalproex-forma-segura-divalproex-barato
http://faq.mtpacom.ru/index.php?qa=5552&qa_1=divalproex-safely-where-purchase-depakote-trusted-pharmacy
http://lesko.com/q2a/index.php?qa=7369&qa_1=divalproex-500-mg-donde-comprar-por-internet-puerto-rico
Quote
 
 
0 #2561 qyy6aib7Alfredinoky 2017-12-27 00:22
wh0cd1945501 viagra: http://genericviagra.fun/ article source: http://amoxil.fun/
Quote
 
 
0 #2560 sd4vup7nBrettDew 2017-12-26 22:20
wh0cd11117 generic torsemide: http://buytorsemide.us.org/
Quote
 
 
0 #2559 brV6z26WAhipi34 2017-12-26 21:09
https://www.olliesmusic.com/blog/17848/calcitriol-0-25-mg-puedo-comprar-sin-receta-entrega-rГЎpida-comprar-calcitri/ http://amusecandy.com/blogs/post/136538 http://evolskill.com/blogs/204/3399/farmacia-online-donde-comprar-generico-evista-raloxifene-60-mg http://www.mouner.com/blogs/post/28500 http://www.politishun.com/blogs/post/48726 http://www.chugali.com/blogs/post/16795 http://southweddingdreams.com/index.php?do=/blog/96268/buy-losartan-25-mg-low-price/ http://faq.mtpacom.ru/index.php?qa=8119&qa_1=donde-puedo-comprar-desogestrel-etinilestradiol-receta-pagar http://jaktlumaczyc.pl/3809/farmacia-online-comprar-piridostigmina-principat-dandorra http://sharelt.com/blogs/post/84817 http://bungeebones.com/qtoa/8156/benicar-olmesartan-20-como-comprar-sin-receta-forma-segura http://www.google-search-engine.com/optimize/blogs/post/94269 http://saknada.com.au/ssn/blogs/post/55491 http://diduknow.allrh.com/blogs/post/45685 http://evojet.ro/oxwall/blogs/post/10025
Zr4UxGSvxoWm
Quote
 
 
0 #2558 enx4avweBennyoraws 2017-12-26 21:02
wh0cd494713 generic prozac: http://genericprozac.store/ buy stromectol: http://stromectol.services/ orlistat: http://orlistat.fun/ wellbutrin: http://wellbutrin150mg.shop/
Quote
 
 
0 #2557 Ajivo76Uline19 2017-12-26 17:31
http://www.haiwaishijie.com/5007/purchase-paroxetine-online-purchase-prescription-needed
http://topanswers.tips/111652/achat-express-paroxetine-mg-paroxetine-commander-en-ligne
http://snopeczek.hekko.pl/193974/paroxetine-order-where-to-buy-paxil-cr-guaranteed-delivery
http://qna.kansagara.in//index.php?qa=5546&qa_1=o%C3%B9-acheter-paroxetine-30mg-vrai-paxil-cr-pas-cher
http://snopeczek.hekko.pl/200996/paroxetine-acheter-sans-ordonnance-vente-paroxetine-suisse
paroxetine canadian pharmacies
http://showmeanswer.com/index.php?qa=5554&qa_1=generique-paroxetine-acheter-marche-paroxetine-canada-vente
http://topanswers.tips/85954/donde-para-ordenar-paroxetine-entrega-r%C3%A1pida-colombia
Quote
 
 
0 #2556 Need little advice on ordering meds onlineElvaWyu 2017-12-26 16:50
апрапрапр
Quote
 
 
0 #2555 w1y370b6Bennyoraws 2017-12-26 16:08
wh0cd11117 bupropion: http://bupropionxl.shop/
Quote
 
 
0 #2554 yfm8r9ycAaroncak 2017-12-26 15:41
wh0cd494713 xenical 120 mg for sale: http://xenical02.us.org/ Generic For Tricor: http://tricor911.us.org/ tadalafil: http://tadalafil01.us.org/
Quote
 
 
0 #2553 f6ad5cqmCharlesCiz 2017-12-26 15:04
wh0cd2429097 on line cialis: http://cialisonline.fun/ elocon: http://eloconcreamoverthecounter.shop/ retin a online: http://retinaonline.store/ i found it: http://metforminonline.store/ elocon ointment 0.1: http://eloconcreamforsale.shop/ cialis generic: http://cialisgeneric.services/ tetracycline: http://tetracycline.fun/ wellbutrin: http://genericwellbutrin.store/ where to buy viagra: http://wheretobuyviagra.shop/ where to buy cialis in usa: http://buycialis.services/ indocin online: http://indocin.fun/ doxycycline hyclate: http://doxycyclinehyclate.store/ cymbalta: http://cymbaltaonline.store/ cymbalta 30 mg: http://cymbalta30mg.shop/
Quote
 
 
0 #2552 wdthv60oAlfredinoky 2017-12-26 13:24
wh0cd978309 toradol: http://toradolonline.store/ levitra: http://cheaplevitra.store/ buy lasix without a doctor's prescription: http://lasixonline.shop/ misoprostol online: http://cytotec.fun/
Quote
 
 
0 #2551 Unufi99Hajib11 2017-12-26 11:04
pyridostigmine coupon search pyridostigmine cheap buy buy pill, http://www.tennis-motion-connect.com/blogs/post/47637, http://diduknow.allrh.com/blogs/post/69351, http://cpfcylonline.org/social/blogs/post/18740 http://flirtfinder4u.com/blogs/post/12017, http://barbershoppers.org/blogs/post/33554 http://barbershoppers.org/blogs/post/19123, http://diduknow.allrh.com/blogs/post/29381, http://arduinity.co.za/blogs/post/10171
Quote
 

Bình luận


Mã bảo mật
Tạo mã mới

Bố cục quân sự của Mỹ xung quanh Biển Đông - Một phân tích từ Trung Quốc

Bố cục quân sự của Mỹ xung quanh Biển Đông - Một phân tích từ Trung Quốc

Mặc dù chiến lược “tái cân bằng châu Á-Thái Bình Dương” của Chính quyền Obama đã chính thức kết thúc, ảnh hưởng của chiến lược này trong những năm gần đây vẫn rất sâu sắc. Chính quyền Donald Trump vẫn tiếp tục thúc đẩy can dự khu vực, trong đó Biển Đông là khu vực then chốt để quay trở châu Á-Thái Bình Dương, ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung Quốc.

Đọc tiếp...

ASEAN dưới thời Tổng thống Duterte: Những cơ hội bị đánh mất trong vấn đề Biển Đông

ASEAN dưới thời Tổng thống Duterte: Những cơ hội bị đánh mất trong vấn đề Biển Đông

Dưới thời ông Duterte giữ vai trò Chủ tịch ASEAN, khối này đã đánh mất một cơ hội quan trọng để “lên án hoặc trừng phạt” Trung Quốc. Đáng quan ngại hơn là điều này đã làm suy yếu vai trò trung tâm của ASEAN trong việc giải quyết một trong những điểm nóng nan giải và dễ bùng nổ nhất trong thế kỷ 21.

Đọc tiếp...

Vươn ra ngoài các vùng biển gần - Thách thức đối với hải quân Biển-Xanh Trung Quốc

Vươn ra ngoài các vùng biển gần - Thách thức đối với hải quân Biển-Xanh Trung Quốc

Năng lực hải quân không ngừng lớn mạnh của Trung Quốc có những hàm ý khó nắm bắt, và quan trọng hơn là những tác động không thể xem nhẹ. Vì vậy, các nhà hoạch định chính sách an ninh của Mỹ và các nước đồng minh cần phải đánh giá kỹ lưỡng vấn đề. Nghiên cứu này đưa ra một số nhận xét và khuyến nghị quan trọng cho các nhà hoạch định chính sách.

Đọc tiếp...

Tập Cận Bình, PLA và tranh chấp Biển Đông

Tập Cận Bình, PLA và tranh chấp Biển Đông

Việc hiểu chính xác chiến lược quân sự - dân sự của Trung Quốc trên Biển Đông và sự đóng góp của PLA trong việc hình thành chiến lược này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc hiểu rõ hơn sự điều chỉnh chính sách Biển Đông của Chủ tịch Tập Cận Bình và hành vi quyết đoán của Trung Quốc.

Đọc tiếp...

Nghề cá: Một khía cạnh mới cho các hành động trên biển của Trung Quốc

Nghề cá: Một khía cạnh mới cho các hành động trên biển của Trung Quốc

Khả năng đánh bắt ngày càng phát triển của Trung Quốc dẫn tới tình trạng suy thoái môi trường biển. Tuy nhiên, nghề cá trở thành một thành tố quan trọng trong yêu sách chủ quyền vùng biển của Trung Quốc. Các khái niệm như chủ quyền, quyền lãnh thổ và quyền đánh bắt ẩn ý rằng rằng nghề cá trở thành một lĩnh vực “chủ quyền hoá”.

Đọc tiếp...

Điều chỉnh lại chiến lược của Mỹ ở Biển Đông

Điều chỉnh lại chiến lược của Mỹ ở Biển Đông

Chính sách của Mỹ ở Biển Đông hiện nay đã không thể giải quyết hoàn toàn 2 vấn đề quan trọng liên quan đến Trung Quốc. Bài phân tích sẽ đánh giá cách thức chiến lược của Mỹ ở Biển Đông có thể được tối ưu hóa nhằm duy trì ưu thế quân sự trong khi đối phó nguy cơ bất ổn định bắt nguồn từ một cuộc xung đột với Trung Quốc.

Đọc tiếp...

Chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc: Khái niệm và thực tiễn

Chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc: Khái niệm và thực tiễn

Trong thời gian từ giờ đến năm 2025, có khả năng Trung Quốc sẽ tiếp tục chính sách hiện tại, tức là từng bước củng cố quyền kiểm soát đối với các biển Hoa Đông và Biển Đông đồng thời tuyên bố các ý định hòa bình của nước này và viện đến lịch sử như một lời biện minh cho các tuyên bố chủ quyền của nước này. Nước này sẽ tiếp tục tăng cường sự hiện diện của các tàu cảnh sát biển và tàu đánh cá với khả năng phòng thủ có vũ trang.

Đọc tiếp...

Tham vọng Chủ nghĩa Xét lại của Trung Quốc tại Đông Nam Á và Vết đen Tranh chấp Biển Đông

Tham vọng Chủ nghĩa Xét lại của Trung Quốc tại Đông Nam Á và Vết đen Tranh chấp Biển Đông

Trong 20 năm qua, Bắc Kinh đã gặt hái được một số thành công trong việc thay đổi hiện trạng khu vực bằng chính sách láng giềng tốt. Nhưng rắc rối trong vấn đề Biển Đông dường như lại ngăn cản quá trình thực hiện những tham vọng của chủ nghĩa xét lại đối với khu vực trong những thập kỷ tới.

Đọc tiếp...

Các tranh luận chiến lược và sự mơ hồ trong nội bộ Trung Quốc về vấn đề Biển Đông

Các tranh luận chiến lược và sự mơ hồ trong nội bộ Trung Quốc  về vấn đề Biển Đông

Bản sắc kép của Trung Quốc là nguyên nhân cho  các tranh luận và mơ hồ về chiến lược trong nội bộ về vấn đề Biển Đông. Thêm vào đó, Trung Quốc chưa xác định liệu rằng vấn đề Biển Đông có thuộc lợi ích quốc gia cốt lõi của mình hay không cũng như chưa giải quyết được câu hỏi về thứ tự ưu tiên giữa các yêu sách trên Biển Đông và quan hệ Trung – Mỹ.

Đọc tiếp...

Quan điểm của Luật pháp Quốc tế về Các Thực thể Đảo và Bãi cạn Nửa nổi Nửa chìm ở Biển Đông

Quan điểm của Luật pháp Quốc tế về Các Thực thể Đảo và Bãi cạn Nửa nổi Nửa chìm ở Biển Đông

Nhiều thực thể đảo (đảo/đá) và bãi cạn nửa nổi nửa chìm (đá ngầm, bãi cạn) ở Biển Đông từ lâu là đối tượng chú ý và tranh chấp của các nước khu vực. Bài viết sẽ tập trung vào hai vấn đề chính: (a) các quốc gia ven biển đã tuyên bố và hành động như thế nào đối với các thực thể đảo ở Biển Đông; (b) và một số đánh giá về địa vị pháp lý các thực thể này.

Đọc tiếp...

Chiến lược của Anh tại châu Á: Một vài nguyên tắc nền tảng

Chiến lược của Anh tại châu Á: Một vài nguyên tắc nền tảng

Trong thời điểm mà cạnh tranh địa chính trị và chuyển giao quyền lực ở châu Á – Thái Bình Dương đang ngày càng gay gắt, lợi ích quốc gia của Anh không nên chỉ gói gọn trong việc theo chân các đồng minh quyền lực nhất mà phải đảm bảo rằng lợi ích của họ sẽ không ảnh hưởng tới lợi ích nền tảng của các quốc gia đồng minh.

Đọc tiếp...

Tại sao nước Pháp phải chú ý tới Biển Đông?

Tại sao nước Pháp phải chú ý tới Biển Đông?

Trước những nguy cơ chiến lược tại Biển Hoa Đông và Biển Đông mà châu Âu, nhất là Pháp đang đối mặt, Pháp buộc phải dành lại sự quan tâm của mình đối với khu vực này.

Đọc tiếp...

CSIS - Kế hoạch hành động về quản lý nghề cá và hợp tác môi trường ở Biển Đông

CSIS - Kế hoạch hành động về quản lý nghề cá  và hợp tác môi trường ở Biển Đông

Kế hoạch hành động về quản lý nghề cá và hợp tác môi trường ở Biển Đông” là sản phẩm đầu tiên của Nhóm chuyên gia về Biển Đông do Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Mỹ (CSIS) điều phối. Mục đích của Bản Kế hoạch này là cung cấp một mô hình hợp tác khả thi cho các nước yêu sách ở Biển Đông về quản lý tranh chấp biển.

Đọc tiếp...

Đâu là cách thức đối phó với chiến thuật “vùng xám” của Trung Quốc trên Biển Đông?

Đâu là cách thức đối phó với chiến thuật “vùng xám” của Trung Quốc trên Biển Đông?

Indonesia và Việt Nam cho thấy rằng có thể phân chia rạch ròi giữa việc cương quyết bảo vệ chủ quyền và quyền của một nước trên Biển Đông. Đã đến lúc Manila và Kuala Lumpur phải học hỏi từ những người hàng xóm của mình về cách đứng lên chống lại các chiến thuật “vùng xám” của Bắc Kinh thông qua một quyết tâm được thể hiện rõ ràng.

Đọc tiếp...

Kế hoạch đánh chiếm Biển Đông của Trung Quốc

Kế hoạch đánh chiếm Biển Đông của Trung Quốc

Năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn đã kêu gọi đất nước sẵn sàng cho một cuộc "chiến tranh nhân dân" trên biển. Các nhà lãnh đạo khu vực và Washington không được xem nhẹ những phát ngôn của Thường Vạn Toàn.

Đọc tiếp...

Dè chừng sức mạnh thủy lôi của Hải quân Mỹ

Dè chừng sức mạnh thủy lôi của Hải quân Mỹ

Mìn được coi là “ninja” trong các cuộc chiến tranh, bởi tính chất thầm lặng, chí mạng và có phần khủng khiếp của nó. Vũ khí thầm lặng này không chỉ hiệu quả trong việc gây ra những thiệt hại nặng nề mà còn reo rắc nỗi sợ hãi và bất ổn.

Đọc tiếp...

Những thăng trầm của cơ chế giải quyết tranh chấp theo UNCLOS

Những thăng trầm của cơ chế giải quyết tranh chấp theo UNCLOS

Bài viết này sẽ xem xét phạm vi và các hạn chế trong việc giải thích cơ chế giải quyết tranh, đặc biệt là trong Vụ kiện ra Tòa Trọng tài về Biển Đông. Nghiên cứu sẽ đặt ra câu hỏi về phạm vi của cơ chế giải quyết tranh chấp theo phần XV của UNCLOS và hiệu quả của việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông.

Đọc tiếp...

Philippines đối mặt với thực tế mới ở Biển Đông

Philippines đối mặt với thực tế mới ở Biển Đông

Cách duy nhất mà Philippines có thể đối phó với Trung Quốc là phải tăng cường các mối liên minh của mình, không chỉ là quan hệ với Mỹ. Philippines có các mối quan hệ kinh tế mạnh mẽ với Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc và nhiều nước khác.

Đọc tiếp...

Không có Brexit từ Biển Đông

Không có Brexit từ Biển Đông

Những tuyên bố gần đây của các quan chức cấp cao Anh liên quan đến việc triển khai tàu chiến của nước này tới vùng Biển Đông tất nhiên đã gây ra một phản ứng mạnh mẽ từ Trung Quốc. Tuy nhiên không giống như Mỹ, Anh không có chương trình tự do hàng hải.

Đọc tiếp...

Không có COC thực chất?

Không có COC thực chất?

Trung Quốc có thể sẽ chấp nhận COC một khi họ thành công trong việc đạt được mục tiêu của mình trên Biển Đông. Đến lúc đó, COC sẽ thực sự chẳng còn ý nghĩa.

Đọc tiếp...

Đánh giá về Dự thảo khung COC ASEAN-Trung Quốc

Đánh giá về Dự thảo khung COC ASEAN-Trung Quốc

Ngày 6/8/2017 tại Manila, Ngoại trưởng các nước ASEAN và Trung Quốc đã thông qua dự thảo khung COC. Nội dung của dự thảo khung và ý nghĩa đằng sau một số ngôn từ được sử dụng là gì? Những nội dung nào còn chưa được đề cập?

Đọc tiếp...

Năm trụ cột chiến lược của Mỹ tại Biển Đông

Năm trụ cột chiến lược của Mỹ tại Biển Đông

Chiến lược của Mỹ tại Biển Đông nên được triển khai dựa vào 5 trụ cột chính sau đây: luật pháp quốc tế, chính sách ngăn chặn, chính sách khuyến khích, cam kết ngoại giao và tập trung vào việc lấy ASEAN làm trung tâm.

Đọc tiếp...

ASEAN không nên rơi vào cái bẫy của Trung Quốc trên Biển Đông

ASEAN không nên rơi vào cái bẫy của Trung Quốc trên Biển Đông

Một COC mang tính ràng buộc về mặt pháp lý sẽ không nằm trong lợi ích của Trung Quốc. Họ sẽ không thể tự do tiến hành hoạt động ở những nơi mà họ đang can dự ở Trường Sa.

Đọc tiếp...

Các biện pháp xây dựng lòng tin trên biển ở Biển Đông

Các biện pháp xây dựng lòng tin trên biển ở Biển Đông

Bài viết đánh giá sự phát triển và hiệu quả các biện pháp xây dựng lòng tin trên biển nhằm đảm bảo an toàn và hoạt động lưu thông trên biển ở khu vực, giảm thiểu căng thẳng và ngăn ngừa xung đột. Cụ thể, tác giả sẽ phân tích các hiệp định đa phương ràng buộc LOSC, COLREG, hiệp định đa phương không ràng buộc CUES cũng như các hiệp định song phương giữa Mỹ và Trung Quốc.

Đọc tiếp...

Mối nguy hại từ phát triển chung Trung Quốc - Philippines trên Biển Đông

Mối nguy hại từ phát triển chung Trung Quốc - Philippines trên Biển Đông

Bất chấp sự lạc quan của Duterte về các cơ hội trước mắt, vốn được Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhắc lại trong chuyến thăm của ông tới Manila vừa qua, điều này che đậy những rủi ro nghiêm trọng liên quan đến quá khứ, bối cảnh hiện tại và tương lai gần.

Đọc tiếp...

Vũ trang hóa ranh giới hàng hải của Trung Quốc

Vũ trang hóa ranh giới hàng hải của Trung Quốc

Mặc dù có nhiều phân tích cho rằng, giới lãnh đạo Trung Quốc đã lựa chọn các lực lượng phi dân sự trong các cuộc đụng độ, đối đầu trên biển. Tuy nhiên, bài viết này lại đưa ra những phân tích và dự đoạn một xu hướng khác hoàn toàn.

Đọc tiếp...

Lực lượng biển thứ ba, Dân quân Vũ trang Biển Trung Quốc: Gắn kết chặt chẽ với PLA

Lực lượng biển thứ ba, Dân quân Vũ trang Biển Trung Quốc: Gắn kết chặt chẽ với PLA

Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc hoạt động như Lực lượng biển thứ ba của nước này, và đã tham gia vào nhiều vụ va chạm tại các vùng nước tranh chấp. Điều cần thiết cho giới hoạch định chính sách của các bên là phải nắm bắt được vai trò của tổ chức này trong Quân đội Trung Quốc .

Đọc tiếp...

Chặng đường dài của ASEAN hướng tới Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông

Chặng đường dài của ASEAN hướng tới Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông

Nếu lấy quá khứ làm phần mở đầu, việc Trung Quốc coi thường phán quyết và liên tục quân sự hóa các cấu trúc địa hình ở Biển Đông đồng nghĩa với việc chặng đường dài của ASEAN hướng tới một Bộ quy tắc ứng xử (COC) vẫn sẽ bị kéo dài.

Đọc tiếp...

Thực tiễn Quốc gia ở Đông Nam Á: Tiềm năng hợp tác giữa các bên yêu sách trong tranh chấp Biển Đông

Thực tiễn Quốc gia ở Đông Nam Á: Tiềm năng hợp tác giữa các bên yêu sách trong tranh chấp Biển Đông

Mặc dù triển vọng giải quyết tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ là rất thấp, nhưng những bất đồng về chủ quyền lãnh thổ không nhất thiết phải song hành cùng với việc quản lý tranh chấp Biển Đông. Thực tiễn quốc gia ở Đông Nam Á đã chứng minh điều này.

Đọc tiếp...

Tham vọng của Trung Quốc về vấn đề biển Đông: Một trật tự hàng hải hợp pháp liệu có khả thi?

Tham vọng của Trung Quốc về vấn đề biển Đông: Một trật tự hàng hải hợp pháp liệu có khả thi?

Tầm quan trọng của khu vực biển Đông từ xưa đến nay thể hiện sự cấp thiết trong việc thành lập nên một cơ chế chính trị đảm bảo an ninh và thiết lập trật tự hàng hải, nhưng nỗ lực này đã bị cản trở bởi các cuộc xung đột dân tộc, sự cạnh tranh các chiến lược trên biển và sự mất lòng tin giữa các quốc gia.

Đọc tiếp...
More:

Ngôn ngữ

NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG

Joomla Slide Menu by DART Creations

Tìm kiếm

Học bổng Biển Đông

           

          

HỘI THẢO QUỐC GIA, QUỐC TẾ

Philippin kiện Trung Quốc

 

 

TÀI LIỆU ĐẶC BIỆT

ĐANG TRỰC TUYẾN

Hiện có 12993 khách và 4 thành viên Trực tuyến

Đăng nhậpĐăng ký nhận tin