27 - 1 - 2022 | 0:57
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Hội thảo QT Biển Đông 11

Hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 11

Hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 11

Hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 11

 

 

THÔNG BÁO LẦN 1

HỘI THẢO QUỐC TẾ BIỂN ĐÔNG LẦN THỨ 11 “HỢP TÁC VÌ AN NINH VÀ PHÁT TRIỂN KHU VỰC”

Nội, ngày 6 -7 tháng 11 năm 2019

 

Giới thiệu : Học viện Ngoại giao (DAV), Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông (FESS) và Hội Luật gia Việt Nam (VLA)xin trân trọng thông báo Hội thảo Quốc tế Biển Đông lần thứ 11 với chủ đề “Hợp tác vì An ninh và Phát triển Khu vực” sẽ được tổ chức trong hai ngày 6-7 tháng 11 năm 2019 , tại T hủ đô Hà Nội, Việt Nam. Hội thảo năm nay gồm 6 phiên toàn thể, 6 phiên chuyên ngành với nhiều phát biểu quan trọng của các quan chức cấp cao, các luật sư và chuyên gia uy tín.

Đọc tiếp...

Ngôn ngữ

Các phiên họp

Joomla Slide Menu by DART Creations